Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-159 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. T-159

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Pagrindinius prekybos viešosiose vietose reikalavimus, leidimų prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo tvarką nustato Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu.“

2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Visos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklėse, patvirtintose Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, vartojamas sąvokas.“

3. Pakeisti 1 priedą – Rinkliavos dydžius už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą – ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti 2 priedą – Rinkliavos dydžius už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu išdavimą – ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų

1 priedas

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 30 d.  

sprendimo Nr. T-159 redakcija)

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydžiai (Eur)

 

Dienai

Mėnesiui

Metams

1.

Prekiauti maisto ir ne maisto produktais:

 

1.1. prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

2,00

28,00

144,00

1.2. prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt. (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

7,00

48,00

384,00

1.3. prekiauti iš automobilių, automobilių priekabų (malkomis, eglutėmis ir jų šakomis)

5,00

28,00

289,00

 

1.4. prekiauti iš automobilių, automobilių priekabų (malkomis, eglutėmis ir jų šakomis) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

10,00

48,00

529,00

1.5. teikti išnešiojamosios prekybos paslaugą (vienam asmeniui)

2,00

10,00

1.6. teikti išvežiojamosios prekybos paslaugą iš (nuo) specializuotų automobilių, automobilių ar jų priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių (už vieną priemonę)

3,00

35,00

 

1.7.  teikti viešojo maitinimo paslaugas

 prie (šalia) esamos stacionarios maitinimo įmonės (prekiaujančios alkoholiniais gėrimais)

0,00 Eur už 1 kv. m

1.8. teikti viešojo maitinimo paslaugas

prie (šalia) esamos stacionarios maitinimo įmonės

0,00 Eur už 1 kv. m

1.9. teikti taksofono paslaugas

104,00

1.10. prekiauti loterijos bilietais

3,00

14,00

144,00

2.

Prekiauti savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais:

 

2.1. prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių

2,00

10,00

28,00

2.2. prekiauti nuo (iš) prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

3,00

15,00

43,00

3.

Prekiauti maisto ir ne maisto produktais ar teikti maitinimo paslaugą kioskuose, paviljonuose

144,00

4.

Prekiauti maisto ir ne maisto produktais ar teikti maitinimo paslaugą kioskuose, paviljonuose (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

384,00

5.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti vieną paslaugą – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.)

72,00

6.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti vieną paslaugą – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

312,00

7.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti keletą paslaugų – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.)

144,00

8.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti keletą paslaugų – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

384,00

9.

Teikti mobiliojo ir pripučiamojo batuto paslaugas

10,00

43,00

144,00

10.

Teikti mobiliojo ir pripučiamojo batuto paslaugas (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

15,00

63,00

384,00

11.

Nuomoti dviračius, riedlentes, riedučius, riedžius, slides, pačiūžas ir kt. inventorių

3,00

14,00

12.

Nuomoti dviračius, riedlentes, riedučius, riedžius, slides, pačiūžas ir kt. inventorių (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

8,00

34,00

13.

Teikti karuselių, pramoginių įrenginių (atrakcionų) paslaugas

28,00

86,00

162,00

14.

Teikti mobilias paslaugas

15,00

15.

Teikti kitas, priede nenumatytas, paslaugas

8,00

28,00

72,00

Pastaba. Galimybė gauti elektros energijos tiekimą suteikiama priklausomai nuo konkrečios prekybos ar paslaugų teikimo vietos ir toje vietoje esančių techninių galimybių.  Rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti elektros energijos tiekimą, privalo nurodyti atsakingą asmenį.

_____________________

 

 


 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų

2 priedas

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 30 d.  

sprendimo Nr. T-159 redakcija)

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VYKSTANČIŲ RENGINIŲ METU IŠDAVIMĄ

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydžiai (Eur) vieną dieną

1.

Prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:

 

 1.1.

Prekiauti maisto prekėmis  

15,00   Eur už vieną vietą

1.2.

Prekiauti maisto prekėmis (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

20,00   Eur už vieną vietą

1.3.

Prekiauti ne maisto ir kitomis prekėmis

10,00   Eur už vieną vietą

1.4.

Prekiauti ne maisto ir kitomis prekėmis (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

15,00   Eur už vieną vietą

1.5.

Prekiauti tautodailės gaminiais, dailės dirbiniais, rankdarbiais

 3,00   Eur už vieną vietą

1.6.

Prekiauti tautodailės gaminiais, dailės dirbiniais, rankdarbiais (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

8,00   Eur už vieną vietą

2.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas 

20,00   Eur už vieną vietą

3.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

30,00   Eur už vieną vietą

4.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauti alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis)

100,00   Eur už vieną vietą

5.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauti alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

110,00   Eur už vieną vietą

6.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauti alkoholiniais gėrimais (be sėdimų vietų)

100,00  Eur už vieną vietą

7.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauti alkoholiniais gėrimais (be sėdimų vietų) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

110,00 Eur už vieną vietą

8.

Teikti paslaugas (mobiliojo ir pripučiamo batuto,  atrakcionų, karuselių ir pan.)

100,00 Eur už vieną vietą

9.

Teikti paslaugas (mobiliojo ir pripučiamo batuto,  atrakcionų, karuselių ir pan.) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

110,00 Eur už vieną vietą

Pastabos:

1. Jeigu prekybos plotas yra didesnis nei Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 7.4 papunkčiu nustatyti 9 kv. m, t. y. išskaidytas į kelias dalis (prekybos ir aptarnavimo) ar daugiau negu viena darbo vieta, tai mokestis mokamas už kiekvieną prekybos ir aptarnavimo dalį ar darbo vietą atskirai.

2. Galimybė gauti elektros energijos tiekimą suteikiama priklausomai nuo konkrečios prekybos ar paslaugų teikimo vietos ir toje vietoje esančių techninių galimybių.  Rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti elektros energijos tiekimą, privalo nurodyti atsakingą asmenį.

_____________________

 

 

Į pradžią