Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-171 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-171

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                       Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydžiai (Eur)

 

Dienai

Mėnesiui

Metams

1.

Prekiauti maisto ir ne maisto

 produktais:

 

1.1. prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

2,00

28,00

144,00

1.2. prekiauti iš automobilių, automobilių priekabų (malkomis, eglutėmis ir jų šakomis)

5,00

28,00

289,00

1.3. teikti išnešiojamosios prekybos paslaugą (vienam asmeniui)

2,00

10,00

-

1.4. teikti išvežiojamosios prekybos paslaugą iš (nuo) specializuotų automobilių, automobilių ar jų priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių (už vieną priemonę)

3,00

35,00

-

1.5.  teikti viešojo maitinimo paslaugas

 prie (šalia) esamos stacionarios maitinimo įmonės (prekiaujančios alkoholiniais gėrimais)

0,00 Eur už 1 kv. m

1.6. teikti viešojo maitinimo paslaugas

prie (šalia) esamos stacionarios maitinimo įmonės

0,00 Eur už 1 kv. m

1.7. teikti taksofono paslaugas

104,00

1.8. prekiauti loterijos bilietais

3,00

14,00

144,00

2.

Prekiauti savos gamybos žemės ūkio ir

maisto produktais:

 

2.1. prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių

2,00

10,00

28,00

2.2. prekiauti nuo (iš) prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

3,00

15,00

43,00

3.

Prekiauti maisto ir ne maisto produktais ar teikti maitinimo paslaugą kioskuose, paviljonuose

144,00

4.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti vieną paslaugą – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.)

72,00

5.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti keletą paslaugų – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.)

144,00

6.

Teikti mobiliojo ir pripučiamojo batuto paslaugas

10,00

43,00

144,00

7.

Nuomoti dviračius, riedlentes, riedučius, riedžius ir kt.

1,00

5,00

-

8.

Teikti karuselių, pramoginių įrenginių (atrakcionų) paslaugas

28,00

86,00

162,00

9.

Nuomoti slides, pačiūžas ir kt. žiemos sezono inventorių

3,00

14,00

-

10.

Teikti mobilias paslaugas

-

15,00

-

11.

Teikti kitas, priede nenumatytas, paslaugas

8,00

28,00

72,00

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią