Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-360 2017-03-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. kovo 21 d. Nr.  DV-360

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo 5.1 papunkčiu:

1. S u d a r a u Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nenaudojamų žemės sklypų sąrašo parengimo komisiją (toliau – komisija):

komisijos pirmininkas – Algimantas Tarasevičius, savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

komisijos pirmininko pavaduotojas – Vitas Krakauskas, savivaldybės administracijos  Miesto ūkio skyriaus vyresnysis specialistas;

nariai:

Gema Kazlauskienė, savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

Evelina Šerpenskaitė, savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

2018 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1074 redakcija

 

Rasa Ogulevičienė, savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

2019 m. liepos 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-539 redakcija

 

Sigitas Stumbras, savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

2019 m. liepos 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-539 redakcija

 

Mindaugas Vaikšnoras, savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas.

2018 m. liepos 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-963 redakcija

 

2. S k i r i u komisijos sekretoriumi komisijos narį Mindaugą Vaikšnorą, savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų – komisijos narę Rasą Ogulevičienę, savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę.

2018 m. liepos 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-963 redakcija

 

3. N u r o d a u komisijos veikloje vadovautis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašu.

4. P a v e d u savivaldybės administracijos skyriams pagal kompetenciją teikti komisijos darbui reikalingą informaciją.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią