Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-274 2010-12-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-10-30 SPRENDIMO NR. <br> T-189 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-10-30 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 29 d. Nr. T-274

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-189 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 7.5 punktą – jį išdėstyti taip:

„7.5. administracijos direktoriumi ir jo pavaduotoju pagal jam priskirtas veiklos sritis.

Su savivaldybės meru ir mero pavaduotoju pagal savivaldybės tarybos jam nustatytas funkcijas sutarties projektas derinamas tada, kai tą sutartį turi pasirašyti savivaldybės meras, pagal šio aprašo 10 punktą.“

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

 

 

 

Į pradžią