Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-94 2006-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-01-20 SPRENDIMU NR. T-5 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-01-20 SPRENDIMU NR. T-5 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

 2006 m. gegužės 25 d. Nr. T-94

Alytus

 

Neteko galios 2008 10 30 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-189 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

______________

 

 

 

Į pradžią