Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 710 1997-07-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl UAB "Alyteksta " reorganizavimo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB "ALYTEKSTA " REORGANIZAVIMO

 

1997 m. liepos 3 d. Nr. 710

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 10 straipsniu, Alytaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

1. Reorganizuoti skaidymo būdu uždarąją akcinę bendrovę „ALYTEKSTA“ ir nuo bendrovės, kuri tęsia veiklą, atskirti Butų komunalinio ūkio padalinį bei steigti naują uždarąją akcinę bendrovę „Alytaus butų ūkis“.

2. Sudaryti šios sudėties reorganizavimo komisiją:

pirmininkas - V.Baciuška, Turto valdymo skyriaus vedėjas;

nariai: M.Česynienė, Ekonomikos skyriaus vedėja,

S.Mikelionienė, UAB „Alyteksta“ Butų komunalinio ūkio valdybos viršininkė,

V.Milius, UAB „Alyteksta“ gen.direktorius,

V.Tamulionytė, UAB „Alyteksta“ vyr.buhalterė,

J.Šaulevičienė, UAB „Alyteksta“ Butų komunalinio ūkio valdybos vyr.buhalterė,

L.Šikšnelytė, Turto valdymo skyriaus vyresnioji inspektorė,

A.Vaitkevičiūtė, Savivaldybės vyr.juriskonsultė.

3. Įpareigoti miesto Valdybą:

3.1. patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „ALYTEKSTA“ reorganizavimo projektą ir įstatų pakeitimą;

3.2. patvirtinti naujai steigiamos bendrovės įstatus.

4. Tvirtinti S.Mikelionienę naujai įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ direktore.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią