Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 331 1997-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl komandiruotės į Mandalo miestą (Norvegija)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMANDIRUOTĖS Į MANDALO MIESTĄ (NORVEGIJA)

 

1997 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 331

Alytus

 

Alytaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

l. Komandiruoti miesto merą Dobilą Kurtinaitį, mero pavaduotoją Kęstutį Miliauską, miesto Tarybos narius: Aldevidą Vagnorių, Kazį Šalčių, Julių Sabatauską, Oną Balevičiūtę, Stasį Kizelavičių į Mandalo miesto savivaldybę (Norvegija) nuo 1997 09 02 - 1997 09 05.

2. Apmokėti D.Kurtinaičiui, K.Miliauskui, A.Vagnoriui, K.Šalčiui, J.Sabatauskui, O.Balevičiūtei, S.Kizelavičiui dienpinigius už 4 (keturias) dienas.

PAGRINDAS. Mandalo savivaldybės administratoriaus 1997 08 27 kvietimas.

 

Mero pavaduotojas                                                                                                               K.Miliauskas

______________

 

Į pradžią