Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 215 1997-06-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl ne pelno organizacijų (įmonių) reorganizavimo į viešąsias įstaigas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ (ĮMONIŲ) REORGANIZAVIMO Į VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS

 

1997 m. birželio 18 d. Nr. 215

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ne pelno organizacijų (įmonių) reorganizavimo įstatymu, Alytaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

1. Reorganizuoti:

1.1. Ne pelno organizaciją „Alytaus sporto rūmai“ į viešąją įstaigą.

1.2. Ne pelno organizaciją „Alytaus stadionas“ į viešąją įstaigą.

2. Įpareigoti šių ne pelno organizacijų (įmonių) vadovus parengti reorganizavimo projektus ir po reorganizavimo veiksiančių viešųjų įstaigų įstatų projektus.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią