Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. 167 1997-07-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl 1998 m. išlaidų sąmatų projekto

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL 1998 M. IŠLAIDŲ SĄMATŲ PROJEKTO

 

1997 m. liepos 3 d. Nr. 167

Alytus

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr.423:

1. Įpareigoti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto finansuojamų Į.staigų ir organizacijų vadovus iki 1997 08 01 pristatyti kuratoriams (administracijos skyrių vedėjams) 1998 metų išlaidų sąmatų projektus.

2. Įpareigoti administracijos skyrių vedėjus išnagrinėti 1998 (metų išlaidų sąmatų projektus ir iki 1997 08 15 pateikti juos Finansų skyriui.

3. Įpareigoti Ekonomikos skyrių iki 1997 08 15 pateikti Finansų skyriui 1997 metų numatomus ir 1998 metų prognozuojamus ekonominius rodiklius, įvertinančius Alytaus miesto įmonių ekonominę ir finansinę padėtį.

4. Įpareigoti Turto valdymo skyrių iki 1997 08 15 pateikti Finansų skyriui duomenis apie valstybės turto bei privataus kapitalo įmonių ilgalaikio materialaus turto vertę Alytaus mieste.

5. Įpareigoti Finansų skyrių iki 1997 10 01 paruošti 1998 m. Savivaldybės biudžeto projektą ir pateikti jį svarstyti miesto Tarybos komitetams.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią