Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. 154 1997-06-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MIESTO APLINKOS TVARKYMO APŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO APLINKOS TVARKYMO APŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

1997 m. birželio 18 d. Nr. 154

Alytus

 

Sudaryti komisiją miesto aplinkos tvarkymo 1997 metais apžiūros rezultatams įvertinti:

pirmininkas - A.Reipas, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas;

nariai: D.Jakulis, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas;

L.Kamandulienė, -vietimo skyriaus inspektorė-metodininkė;

G.Molevičienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

L.Sviderskienė, Prekybos tarnybos vedėja;

A.Turauskytė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus miesto kraštovaizdžio architektė;

A.Urmanavičius, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. dailininkas.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią