Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-535 2019-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-12-06              Nr. KPPt-535

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-12-05 11.00 – 12.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Andrius Jučas.

Posėdžio sekretorė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja Rasa Abramavičiūtė.

Dalyvavo komisijos nariai: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas Daivaras Radzevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Vytas Jazepčikas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Dirsienė.

Dalyvavo kiti Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Lisauskas.  

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Gilmera“ prašymo išnuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke.

1. SVARSTYTA. Dėl UAB „Gilmera“ prašymo išnuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke.

Mantas Lisauskas informavo, kad 2019-11-03 buvo gautas UAB „Gilmera“ prašymas išnuomoti žemės sklypo Fortų g. 2, Alytuje, dalį besiribojančią su įmonės nuosavybės teise valdomu žemės sklypu (Pievų g. 3). Investuotojas planuoja sukurti 10 naujų darbo vietų, investuoti 200 tūkst. Eur, žemės sklypo sutvarkymui ir aptvėrimui, kietų dangų įrengimui bei stacionarių įrengimų įrengimui. Mantas Lisauskas taip pat pateikė UAB „Gilmera“ atsakymus į Andriui Jučiui iškilusius klausimus dėl veiklos apimčių, darbo sąlygų, dulkėtumo, kaimynystėje esančių verslo subjektų.

Komisija pritarė, kad UAB „Gilmera“ būtų išnuomota žemės sklypo Alytaus pramonės parke dalis ir Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikiami sprendimo projektai dėl investicijų ir nuomos sutarčių sudarymo.

1. NUTARTA. Komisija pritarė, kad UAB „Gilmera“ būtų išnuomota žemės sklypo Alytaus pramonės parke dalis ir Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikiami sprendimo projektai dėl investicijų ir nuomos sutarčių sudarymo.. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                    Andrius Jučas                                                                                             

 

Posėdžio sekretorė                                                        Rasa Abramavičiūtė                                                                                               

Į pradžią