Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1002 2019-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO

 

2019 m. gruodžio 6 d. Nr.  DV-1002

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25  d. sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 punktu ir atsižvelgdamas į Ekonominės plėtros programos komisijos 2019-12-02 posėdžio protokolą Nr. KPPt-529,

s k i r i u iš Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos priemonės skatinti verslą (27.01.02.01) 3 633,23 Eur lėšų kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Finansuotinos priemonės pavadinimas

Kompensacijos suma, Eur

1.

UAB „Realistika“

Į. k. 305219620

Paraiškos finansavimui gauti parengimo dalinis kompensavimas, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams, gavusiam valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti

1 628,75

2.

IĮ „Darkara“

Į. k. 305219111

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

374,85

3.

MB „Dovilus“

Į. k. 305176119

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

67,83

4.

UAB „Skaičių erdvė“

Į. k. 302342938

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

734,72

5.

UAB „NAVI EU“

Į. k. 302799641

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

243,38

6.

UAB „Aldavita“

Į. k. 300053244

Paskolos palūkanų dalinis finansavimas

583,70

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

Į pradžią