Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-336 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

  2019 m. spalio 31 d.    Nr.  T-336

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, sudarytu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“, atsižvelgdama į turto vertės nustatymo pažymą Nr. 19091467 ir (duomenys neskelbtini) 2019-08-20 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį kambarį bendrabutyje Kalniškės g. 19-(duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus daikto Nr. 1198-3000-1013:0056; pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane 1198-3000-1013, 1A5p; bendras plotas 17,94 kv. m; gyvenamasis plotas 16,59 kv. m), už 3 108,90 Eur nuomininkei (duomenys neskelbtini) (gim. (duomenys neskelbtini)).

2. Nustatyti, kad notarinės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią