Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-331 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DVARO ŽUVYS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DVARO ŽUVYS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-331

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsniu, atsižvelgdama į UAB „Dvaro žuvys“ 2019-10-16 prašymą ir į Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos 2019-10-17 posėdžio protokolą Nr. KPPt-414 Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai (pridedama).

2. Įgalioti savivaldybės merą pasirašyti 1 punkte nurodytą investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-331 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „DVARO ŽUVYS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (PRIEDAS)
Į pradžią