Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-452 2019-11-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-11-04 Nr. KPPt-452

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-11-04 09.00 – 10.00 val. Rotušės a. 4, 4a. stiklinė salė.

Posėdžio pirmininkas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas Daivaras Radzevičius.

Posėdžio sekretorė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja Rasa Abramavičiūtė.

Dalyvavo komisijos nariai: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Dirsienė.

 

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl komisijos pirmininko skyrimo.

2.      Dėl smulkaus ir vidutinio verslo išlaidų kompensavimo.

1. SVARSTYTA. Dėl komisijos pirmininko skyrimo.

Kadangi posėdyje nedalyvauja komisijos pirmininkas Andrius Jučas, Rasa Abramavičiūtė informavo, kad posėdžio pradžioje reikia išsirinkti posėdžio pirmininką. Raimonda Dirsienė pasiūlė pirmininku skirti Daivarą Radzevičių. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

1. NUTARTA. Ekonominės plėtros programos komisijos posėdžio pirmininku skirti Daivarą Radzevičių. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2. SVARSTYTA. Dėl smulkaus ir vidutinio verslo išlaidų kompensavimo.

Rasa Abramavičiūtė informavo, kad 2019-10-31 buvo gauti 4 prašymai skirti lėšų iš Ekonominės plėtros programos, kurie nebuvo įtrauktas į komisijos posėdžio darbotvarkę. Komisijos nariai vienbalsiai pritarė, kad prašymai gali būti svarstomas posėdžio metu. Komisija iš viso vertino 17 prašymų skristi lėšų  iš Ekonominės plėtros programos. Apibendrinimas pateiktas lentelėje (pridedama).

2. NUTARTA.

2.1. Iš dalies kompensuoti UAB TexTera paskolos palūkanas – 703,63 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.2. Kompensuoti NT sprendimų biuras, MB įmonės steigimo išlaidas – 67,83 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.3. Iš dalies kompensuoti UAB „Milta“ nekilnojamojo turto nuomos išlaidas – 1 000 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.4. Iš dalies kompensuoti VšĮ „Gemilė“ nekilnojamojo turto nuomos išlaidas – 147,21 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.5. Kompensuoti MB Darbykla įmonės steigimo išlaidas – 350 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.6. Iš dalies kompensuoti UAB „Kreiner“ paskolos palūkanas – 654,84 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.7. Iš dalies kompensuoti UAB „Manikiūro galia“ įmonės steigimo, verslo plano parengimo ir nekilnojamojo turto nuomos išlaidas – bendrai 1 427,34 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.8. Iš dalies kompensuoti MB „Kavos skveras“ įmonės steigimo ir nekilnojamojo turto nuomos išlaidas – bendrai 753,61 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.9. Iš dalies kompensuoti UAB „Elorika“ paskolos palūkanas – 1 023,07 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.10. Iš dalies kompensuoti UAB „Šimtalapė“ paskolos palūkanas – 1 306,75 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.11. Kompensuoti MB „Miškų aukcionai“ įmonės steigimo išlaidas – 350 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.12. Iš dalies kompensuoti MB „Geoidėja“ įmonės steigimo ir nekilnojamojo turto nuomos išlaidas – bendrai 142,83 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.13. Iš dalies kompensuoti MB „Oi gardu“ nekilnojamojo turto nuomos išlaidas – 1 000 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.14. Iš dalies kompensuoti MB „Barberija“ paraiškos finansavimui gauti parengimo išlaidas – 700 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.15. Kompensuoti UAB „Sedmonas“ įmonės steigimo išlaidas – 73,56 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.16. Iš dalies kompensuoti MB Ageros grupė paskolos palūkanas – 1 500 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

2.17. Kompensuoti MB „Dongalita“ įmonės steigimo išlaidas – 67,83 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                    Daivaras Radzevičius                                                                                            

 

 

Posėdžio sekretorė                                                        Rasa Abramavičiūtė                                                                                               

Dokumento priedai:
KPPt-452 - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
Į pradžią