Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-863 2019-10-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. SAKALAUSKO G. 20 (KADASTRINIS NR. 1101/0031:311), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. SAKALAUSKO G. 20 (KADASTRINIS NR. 1101/0031:311), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 23 d. Nr.  DV-863

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-21 įsakymu Nr. DV-1144 „Dėl detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į (duomenys neskelbtini)2019-10-11 prašymą,

p a k e i č i u žemės sklypo A. Sakalausko g. 20 (kadastrinis Nr. 1101/0031:311), Alytuje, naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią