Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-20 2019-10-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. spalio 21 d. Nr. TP-20

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-10-21

Posėdžio pradžia – 13.00 val.

Posėdžio pabaiga – 16.30 val.

Pirmininkas – Sigitas Leonavičius, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Česlovas Daugėla, Vytautas Jastremskas, Andrius Jučas, Dmitrij Kačiurin, Jurgis Krasnickas.

Nedalyvavo: Valius Micevičius, Danutė Remeikienė.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-359 Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo.

2. TŽ-369 Dėl kolumbariumo nišos kainos patvirtinimo.

3. TŽ-368 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-269 „Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Alytaus miesto kapinėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

4. TŽ-371 Dėl asociacijos Alytaus aeroklubo skundo dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPN-88.

5. TŽ-350 Dėl delegavimo į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą.

6. TŽ-362 Dėl pritarimo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

7. TŽ-363 Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. TŽ-309 Dėl Alytaus pramonės parko operatoriaus atrinkimo.

9. TŽ-357 Dėl Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo.

10. Protokolinis klausimas. Dėl žemės sklypų nuomos Alytaus pramonės parke.

11. TŽ-358 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

12. TŽ-353 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso sudarymo“ pakeitimo.

13. TŽ-373 Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

14. TŽ-355 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

15. TŽ-360 Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

16. TŽ-361 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

17. TŽ-365 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai.

18. TŽ-366 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus kraštotyros muziejui.

19. TŽ-375 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai.

20. TŽ-370 Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo.

21. TŽ-374 Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms.

22. TŽ-372 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

23. TŽ-367 Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

24. TŽ-356 Dėl 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) nutraukimo prieš terminą ir Domantonių gatvės žemės sklypo išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro.

25. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo Žuvinto g. 20, Alytuje.

26. Protokolinis klausimas. Dėl teršalų koncentracijos ore, vandenyje ir dirvoje, po gaisro, įvykusio UAB „Ekologistika“.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-359 Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjos Dijana Klimenkienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ viešojo transporto administravimo padalinio vadovė, Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašą. D. Klimenkienė nurodė, kad didinama bilietų, perkamų pas vairuotoją, kaina: vienkartinio bilieto kaina didėja iki 90 centų, mėnesinio darbo dienų bilieto kaina – iki 26 eurų, o mėnesinio kalendorinių dienų bilieto kaina – iki 28 erų. D. Klimenkienė pažymėjo, kad kainos didinimas skatins keleivius rinktis elektroninius bilietus, bus mažiau trukdoma vairuotojams, kitiems keleiviams, ne taip išsiderins tvarkaraščiai. D. Klimenkienė akcentavo, kad papildomai įvedama nauja bilieto rūšis (septynių dienų bilietas) leistų pigiau važiuoti keleiviams, važiuojantiems bent du kartus per dieną, tačiau neturintiems poreikio įsigyti mėnesinį bilietą. Tikimasi, kad siūlomas bilietų kainų padidinimas leistų sumažinti dotaciją vežėjui apie 150 tūkst. Eur.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi kitų miestų bilietų kainomis, prognozuojama bilietų kainų įtaka dotacijų dydžiui.

Komiteto nario Č. Daugėlos nuomone, reikėjo geriau dotuoti vietinius vežėjus, tuomet ir jie būtų užtikrinę tinkamą paslaugos kokybę.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–3 (Č. Daugėla, V. Jastremskas, S. Leonavičius).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. TŽ-369 Dėl kolumbariumo nišos kainos patvirtinimo.

Pranešėjas Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto Klevų g. kapinėse esančio kolumbariumo nišos kainą. A. Tarasevičius nurodė, kad siūloma kolumbariumo nišos kaina – 1000 Eur, sudaryta įvertinus viso kolumbariumo įrengimo kainą, t. y. 30-ties nišų kolumbariumas kainavo 24 000 Eur, taip pat aplinkos sutvarkymą aplink įrengtas atskiras kolumbariumo dalis ir akcentavo, kad šis mokestis yra vienkartinis.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą. Komiteto narys J. Krasnickas sprendimo projekto svarstyme ir balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. TŽ-368 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-269 „Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Alytaus miesto kapinėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimą Nr. T-269 „Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Alytaus miesto kapinėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. A. Tarasevičius nurodė, kad minėtą tvarkos aprašą reikia pripažinti netekusiu galios, nes į naujai tvirtinamas Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisykles įrašytas ir nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimo tvarkos skyrius.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą. Komiteto narys J. Krasnickas sprendimo projekto svarstyme ir balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. TŽ-371 Dėl asociacijos Alytaus aeroklubo skundo dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPN-88.

Pranešėjas Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Peticijų komisijos pirmininkas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atsisakyti tenkinti asociacijos Alytaus aeroklubo skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPn-88. A. Jučas pakomentavo priežastis, dėl kurių Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisija Č. G. ir gyventojų 2019-08-08 kreipimosi dėl istorinio Alytaus aerodromo išsaugojimo nepripažino peticija. A. Jučas akcentavo, kad už aerodromo įveiklinimą yra atsakingas Alytaus aeroklubas, kuris aerodromo žemės sklypą bei jame esančius statiniais naudoja panaudos pagrindais, o ne savivaldybė, kuri nėra šio turto savininkė ar valdytoja. A. Jučas taip pat nurodė, kad Peticijų įstatymas nenumato, jog pareiškėjas gali būti juridinis asmuo. 2019-08-08 kreipimosi iniciatorius yra Č. G., tačiau 2019-10-09 skundą dėl Peticijų komisijos sprendimo pateikė juridinis asmuo – asociacija Alytaus aeroklubas, kuris pagal Peticijų įstatymą negali būti pareiškėju, todėl ir neturi teisinio pagrindo skųsti Peticijų komisijos sprendimą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto nario Č. Daugėlos nuomone, dabartinė ekstremali situacija, kilusi dėl gaisro Pramonės rajone, aiškiai parodo, kad negalima steigti LEZ pačiame mieste, reikia išsaugoti aerodromą ir jį įveiklinti.

Komiteto narys V. Jastremskas nurodė, kad šiuo metu Alytus neturi aerodromo, tik aeroklubą su vienu pakilimo/nusileidimo taku, o visa kita žemė dirvonuoja.

Č. Daugėla pažymėjo, kad jo skaičiavimais, reikėtų apie 9 mln. eurų, kad įrengti veikiantį aerodromą su dviem pakilimo/nusileidimo takais.

Posėdžio pirmininko S. Leonavičiaus nuomone, peticija dėl aerodromo išsaugojimo neturėtų būti atmesta, nes šioje savivaldybės tarybos kadencijoje net nebuvo diskusijos dėl aerodromo kaip strateginio, infrastruktūrinio objekto reikalingumo Alytaus miestui ir regionui. S. Leonavičius pabrėžė, kad LEZ steigimo klausimą turėtų svarstyti Regiono plėtros taryba ir nuspręsti ar LEZ bus steigiamas mieste ar rajone, nes tai regioninis objektas. S. Leonavičius taip pat akcentavo, kad klausimą dėl aerodromo išlikimo būtina grąžinti svarstymui. Aeroklubas netinkamai valdė aerodromą, jį būtina perimti savivaldybės nuosavybėn, paskirti operatorių ir įveiklinti – būtų galima pradėti ruošti pilotus, mechanikus, įtraukiant į šį procesą Alytaus kolegiją ir Profesinio rengimo centrą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–3 (Č. Daugėla, J. Krasnickas, S. Leonavičius), SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. TŽ-350 Dėl delegavimo į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą.

Pranešėjos Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, Loreta Trainavičienė, Alytaus miesto vietos veiklos grupės administracijos direktorė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pasikeitus Alytaus miesto savivaldybės tarybos bei administracijos sudėčiai, deleguoti naujos sudėties narius į Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdymo organus. L. Trainavičienė nurodė, kad Vietos veiklos grupė sudaroma iš 9 asmenų: po tris asmenis privalo deleguoti savivaldybės administracija, nevyriausybinės organizacijos ir verslo atstovai, o taip pat turi būti išlaikytos vyrų/moterų bei jaunimo kvotos. Iš savivaldybės administracijos siūloma deleguoti Jurgitą Šukevičienę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją; Aurelijų Jaruševičių, Alytaus miesto savivaldybės mero patarėją ir Inetą Dimšienę, savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys A. Jučas pasiūlė vietoje Aurelijaus Jaruševičiaus įrašyti Šarūną Klėgerį, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją.

Komiteto nariai pritarė A. Jučo siūlymui.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projekto alternatyvą, vietoje Aurelijaus Jaruševičiaus, Alytaus miesto savivaldybės mero patarėjo, įrašant Šarūną Klėgerį, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją. Komiteto narys J. Krasnickas sprendimo projekto svarstyme ir balavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projekto alternatyvai.

6. SVARSTYTA. TŽ-362 Dėl pritarimo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

Pranešėjas Jonas Muzikevičius, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai. J. Muzikevičius nurodė, kad Saugios savivaldybės koncepcija nustato saugios savivaldybės aplinkos kūrimo tikslus, uždavinius, saugios aplinkos savivaldybėje kūrimo kryptis, saugią savivaldybę apibūdinančius kriterijus, reglamentuoja koncepcijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą, todėl būtina nustatyti sąveikas, Alytaus mieste įvedus nepaprastąją padėtį ar paskelbus mobilizaciją, demobilizaciją, dalyvaujant Alytaus miesto savivaldybės pasirengimą mobilizacijai organizuojančių institucijų veikloje, prisidedant prie gyventojų įspėjimo ir informacijos sklaidos nefunkcionuojant TV/radijui, internetui.

Komiteto nariai analizavo pateiktą bendradarbiavimo sutartį, diskutavo, kaip realioje situacijoje – vykstant gaisrui UAB „Ekologistika“, bendradarbiauja šios institucijos.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. TŽ-363 Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas Gediminas Daukšys, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašą. G. Daukšys nurodė, kad  patvirtinus naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto įstatymą, jame įtvirtinti kūno kultūros ir sporto veiklos organizavimo principai bei savivaldybių tarybų sporto srities kompetencija. G. Daukšys akcentavo, kad šiuo metu galiojantis Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašas neatitinka minėto įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, sporto veiklos nepertraukiamumo, asmenų laisvo apsisprendimo ir pasirinkimo bei visuomenės skatinimo dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose principų, todėl būtina atitinkamai patvirtinti naują tvarkos aprašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą tvarkos aprašą, diskutavo dėl sporto infrastruktūros naudojimo prioritetų.

Komiteto narys V. Jastremskas akcentavo, kad įstaigos ir organizacijos, kurias išlaiko savivaldybė, užsiima formalųjį ugdymą papildančia, tęstine veikla, todėl paslaugos teikimas yra garantuotas, o NVŠ susikuria trumpam laikui, kaip papildomas paslaugų teikėjas, todėl jis neturėtų būti laikomas prioritetiniu.

G. Daukšys akcentavo, kad tiek NVŠ, tiek VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, tiek ir VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras vykdo neformaliojo vaikų švietimo funkciją, todėl jie visi yra tame pačiame prioritete – Aprašo 3.2 punkte.

Komiteto narys A. Jučas pabrėžė, kad prioritetuose išskirtos tik komandos ir neaišku, kokia tvarka galiotų individualių sporto šakų atstovams.

Komiteto narys Č. Daugėla akcentavo, kad toks tvarkos aprašas turėjo būti rengiamas ir derinamas su Švietimo ir sporto skyriumi, nes būtent šiam skyriui reikės minėtą tvarkos aprašą įgyvendinti.

Posėdžio pirmininkas apibendrino komiteto narių pasisakymus ir teikė balsavimui siūlymą atidėti sprendimo projekto svarstymą, kad rengiamas tvarkos aprašas būtų suderintas su Švietimo ir sporto skyriumi.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (A. Jučas).

NUSPRĘSTA. Atidėti sprendimo projekto svarstymą.

8. SVARSTYTA. TŽ-309 Dėl Alytaus pramonės parko operatoriaus atrinkimo.

Pranešėjas Gediminas Daukšys, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atrinkti viešo konkurso būdu Alytaus pramonės parko operatorių. G. Daukšys pažymėjo, kad nors Alytuje Pramonės parkas veikia nuo 2009 metų, jame sukurta visa reikiama infrastruktūra bei sąlygos verslo plėtrai, tačiau iki šiol Pramonės parko teritorija ir infrastruktūra išnaudojama nepakankamai intensyviai ir vis dar yra daug tuščių sklypų pramonės ar logistikos įmonėms kurtis. Atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos Pramonės parkų ir Laisvųjų ekonominių zonų valdymo gerąją praktiką, G. Daukšys siūlė parinkti Alytaus pramonės parko operatorių, turintį investicijų į panašius objektus pritraukimo patirtį.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, svarstė ar tikslinga šiuo metu skirti operatorių, kai reikiama infrastruktūra jau yra sukurta ir yra likę nedaug laisvos žemės, o operatorius turėjo būti paskirtas pačioje savivaldybės administracijoje nuo pat Alytus pramonės parko įkūrimo.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius pabrėžė, kad pritaria G. Daukšio idėjai, tačiau paskirtas operatorius turėtų mokėti nustatytą nuomos mokestį savivaldybei ir įveiklinti pramonės parką, pritraukiant investuotojus. S. Leonavičius pabrėžė, kad galima ir savivaldybės administracijoje sukurti stiprų verslo skyrių, kuris rūpintųsi verslo plėtra mieste ir pramonės parko vystymu.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–1, PRIEŠ–1 (J. Krasnickas), SUSILAIKĖ–4 (Č. Daugėla, A. Jučas, D. Kačiurin, V. Jastremskas).

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-357 Dėl Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo.

Pranešėjas Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainą. R. Žebuolis pažymėjo, kad Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kaina pateikiama sumodeliavus situaciją, kai nuo 2020 m. gruodžio 31  d. įstaigoje nebus teikiamos institucinės globos paslaugos ir visi (ne daugiau kaip 40) globotiniai (rūpintiniai) gyvens bendruomeniniuose vaikų globos namuose, tai yra 5 atskiruose butuose ar namuose. R. Žebuolis akcentavo, kad 75 procentus visų išlaidų sudarys personalo darbo užmokestis ir nurodė, kad visa socialinių paslaugų kaina vienam paslaugų gavėjui per mėnesį siūloma 1 646,45 Eur.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl žemės sklypų nuomos Alytaus pramonės parke.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, nurodė, kad savivaldybės administracija gavo UAB „RECYCLING tec&sol“ prašymą išnuomoti 10 ha žemės sklypą Alytaus pramonės parke. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad savivaldybės administracija, prieš rengdama spendimo projektą, nori sužinoti tarybos komitetų nuomonę.  R. Rinkevičiūtė akcentavo, kad įmonė prašo išnuomoti 10 ha ploto žemės sklypą, kuriame statytų gamybinės sandėliavimo paskirties pastatus, įrengtų lydymo įrenginius, tačiau darbus pradėtų tik 2021 metais, o darbo vietas įkurtų tik 2024 m. Planuojama sukurti 20 darbo vietų, o įmonei pilnai pradėjus vykdyti veiklą – iki 80 darbo vietų. Taigi 10 ha žemės sklypas iš 15 ha Pramonės parke esančios laisvos žemės būtų įšaldytas ketveriems metams. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad žemės nuomos sutartis įmonei reikalinga tam, kad ji galėtų teikti paraišką ESF paramai gauti. Pranešėja taip pat pabrėžė, kad įmonės vykdoma veikla – keramikos ir metalo frakcijų susmulkintos masės lydymas, 7 ha plote būtų sandėliuojamas šlakas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Komiteto narys A. Jučas nurodė, kad įmonės prašymas buvo svarstomas Ekonominės plėtros programos komisijoje ir buvo pasiūlyta įrašyti sąlygą, kad bendrovė privalo užsakyti poveikio aplinkai vertinimą ir jeigu vertinimo išvados būtų neigiamos, sutartis iš karto būtų nutraukta.

Posėdžio pirmininkas pažymėjo, kad įmonės veikla bus susijusi su aplinkos tarša, todėl įmonė jau kartu su prašymu turėjo pateikti ir poveikio aplinkai vertinimo išvadas.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlymą rengti sprendimo projektą dėl žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo. Komiteto narys Č. Daugėla klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvavo.

BALSAVIMAS: UŽ–0, PRIEŠ–5, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Nepritarti sprendimo projekto dėl žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo rengimui ir svarstymui savivaldybės taryboje.

11. SVARSTYTA. TŽ-358 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Neįgaliųjų reikalų komisijos sudėtį. R. Samuolytė-Kisielienė akcentavo, kad Neįgaliųjų reikalų komisija sudaroma ir jos sudėtis keičiama savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Pakito jos sudėtis, todėl atitinkamai reikia pakeisti pirminį sprendimą. R. Samuolytė-Kisielienė pažymėjo, kad Neįgaliųjų reikalų komisija sudaroma iš Alytaus miesto neįgaliųjų socialinės integracijos organizacijų ir Alytaus miesto savivaldybės atstovų.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, domėjosi, kokius klausimus sprendžia Neįgaliųjų reikalų komisija.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. TŽ-353 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Dalia Kavolynienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti naujos sudėties Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisiją. D. Kavolynienė pažymėjo, kad ši komisija sudaroma iš 7 narių: 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotų narių, 2 savivaldybės administracijos darbuotojų, 3 Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos deleguotų narių. D. Kavolynienė akcentavo, kad keturi iš septynių komisijos narių keičiami: 1 tarybos narys ir 3 jaunimo atstovai, vietoje tarybos narės Nijolės Makštutienės deleguota Laima Vincė Kirkliauskienė.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-373 Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – įsigyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą. A. Juonienė nurodė, kad šiuo spendimo projektu prašoma pritarti 6 butų (4 – vieno kambario butų ir 2 – dviejų kambarių butų) Alytaus mieste įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą, neviršijančią nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės daugiau kaip 10 procentų, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-355 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – papildyti Alytaus miesto socialinio būsto (butų) sąrašą. A. Juonienė nurodė, kad vykdant Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą, įsigyti 5 butai, kurie įrašomi į Socialinio būsto (butų) sąrašą. Socialinis būstas (butai) išnuomojamas asmenims (šeimoms), kurie įrašyti į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą. A Juonienė nurodė, kad šiuo metu sąraše įrašyti 195 asmenys (šeimos).

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. TŽ-360 Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje. A. Juonienė nurodė, kad negyvenamąsias gydymo paskirties patalpas galima nuomotis visas kartu arba atskirai. A. Juonienė pažymėjo, kad patalpos patikėjimo teise buvo perduotos biudžetinei įstaigai Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, tačiau įstaigą likvidavus nuo 2019-09-30 patalpos buvo grąžintos Alytaus miesto savivaldybei ir akcentavo, kad pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-361 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą. A. Juonienė nurodė, kad Aprašas keičiamas todėl, kad 2019-09-01 pakeistas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ir pakomentavo svarbiausius pakeitimus. A. Juonienė akcentavo, kad savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto sąskaita 10 proc. gali sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį, jeigu asmens ar šeimos vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui ar šeimos nariui, per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio ribos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. TŽ-365 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai.

Pranešėjai Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja ir Gintaras Muliuolis, UAB „Muldaigis“ direktorius, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai. A. Juonienė nurodė, kad 2019-10-10 buvo gautas UAB „Muldaigis“ prašymo papildymas Alytaus pramonės parke, adresu Artojų g. 33 ir Artojų g. 31, išnuomoti žemės sklypus, kuriuose planuojama pastatyti 550 kv. m pastatą, kuriame bus remonto dirbtuvės, hidraulikos remonto cechas, nedidelė lentpjūvė su stalių dirbtuve ir 500 kv. m atvira pavėsinė sunkiasvoriam transportui laikyti. A. Juonienė nurodė, kad Investuotojas ketina investuoti 200 tūkst. Eur į pastatų statybą, taip pat reikalingiems įrenginiams įsigyti ir įsipareigoja sukurti 18 naujų darbo vietų. A. Juonienė akcentavo, kad Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje pritarta žemės sklypų nuomai. Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos pradėti hidraulinių sistemų gamybą/remontą ir kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 18 naujų darbo vietų.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

18. SVARSTYTA. TŽ-366 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus kraštotyros muziejui.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti biudžetinei įstaigai Alytaus kraštotyros muziejui Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – negyvenamąsias 127,17 kv. m ploto rūsio patalpas Jiezno g. 2, Alytuje. A. Juonienė nurodė, kad Alytaus kraštotyros muziejus patalpomis naudojasi nuo 2009 m., šiose patalpose vykdomos edukacinės programos, įtrauktos į Kultūros paso paslaugų sąrašą, kuriame iki 2023 m. numatyta vesti ekskursijas, vyksta knygų pristatymai.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

19. SVARSTYTA. TŽ-375 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai. A. Juonienė nurodė, kad 2019-10-16 gautas UAB „Dvaro žuvys“ prašymas Alytaus pramonės parke, adresu Lankų g. 12, išnuomoti žemės sklypą, kurio atsisako UAB „Laukgusta“, ir kuriame planuojama pastatyti gamybinį ir sandėliavimo paskirties pastatus – juose bus vykdoma žuvies apdirbamoji gamybos veikla. Investuotojas ketina investuoti apie 800 tūkst. Eur į pastatų statybą ir reikalingiems įrenginiams įsigyti ir įsipareigoja per 12 mėn. Alytaus mieste sukurti ne mažiau 20 naujų darbo vietų. A. Juonienė nurodė, kad prašymas buvo svarstomas 2019-10-16 Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje ir jam buvo pritarta.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

20. SVARSTYTA. TŽ-370 Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nutraukti prieš terminą nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-02 investicijų sutartį abipusiu šalių sutarimu. A. Juonienė akcentavo, kad 2019-10-15 iš investuotojo UAB „Laukgusta“ buvo gautas prašymas abipusiu šalių susitarimu nutraukti žemės nuomos ir investicijų sutartis. Minėtą žemės sklypą ketina išsinuomoti UAB „Dvaro žuvys“. A. Juonienė nurodė, kad Investuotojas įsipareigoja iki 2019-11-30 grąžinti Alytaus miesto savivaldybės padengtą 2016 ir 2017 metų žemės nuomos mokestį, sumokėti naujai suformuotą mokestį už 2019 metų laikotarpį į surenkamąją Alytaus miesto savivaldybės sąskaitą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

21. SVARSTYTA. TŽ-374 Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą. A. Juonienė nurodė, kad turtas pagal sąrašus perduodamas Alytaus lopšeliui-darželiui „Girinukas“, Alytaus muzikos mokyklai, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei ir Alytaus poliklinikai.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

22. SVARSTYTA. TŽ-372 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą. A. Juonienė akcentavo, kad Aprašas keičiamas, nes 2019-10-01 pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir pakomentavo svarbiausius pakeitimus.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

23. SVARSTYTA. TŽ-367 Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus sąrašą. R. Ališauskienė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų pateiktuose raštuose dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo prašoma Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti pareigybių skaičių. R. Ališauskienė pažymėjo, kad papildomas pareigybių skaičius ar papildomos pareigybės dalys motyvuotai pagrįstos, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. R. Ališauskienė pakomentavo, kodėl etatų skaičius didėja „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje, Panemunės progimnazijoje, Šv. Benedikto gimnazijoje.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

24. SVARSTYTA. TŽ-356 Dėl 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) nutraukimo prieš terminą ir Domantonių gatvės žemės sklypo išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas –  nutraukti 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutartį prieš terminą ir įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių išregistruoti 1,1006 ha ploto Domantonių gatvės žemės sklypą ir 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutartį. M. Matažinskas nurodė, kad šios procedūros reikalingos tam, kad būtų įgyvendintos Aplinkos ir plėtros komiteto bei savivaldybės administracijos direktoriaus suformuotos užduotys – organizuoti naujo Domantonių gatvės žemės sklypo projekto rengimą, kuriuo bus iš naujo projektuojamas Domantonių gatvės žemės sklypas, paliekant galimai įsiterpusius valstybinės žemės plotus, kuriuos Domantonių gatvės žemės sklypų savininkai siektų savo lėšomis išsipirkti ir prisijungti prie jų nuosavybė teise valdomų sklypų, besiribojančių su galimai įsiterpusiais valstybinės žemės plotais.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–6, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

25. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo Žuvinto g. 20, Alytuje.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius nurodė, kad klausimas buvo svarstytas 2019-10-14 Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje ir buvo nuspręsta klausimo svarstymą atidėti, kad Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas, pateiktų papildomą informaciją.

Posėdžio pirmininkas  paprašė pasisakyti Ž. T., pareiškėjo D. S. įgaliotą asmenį.

Ž. T. priminė komiteto nariams, kad žemės sklypo, esančio Žuvinto g. 20, naudojimo būdas – daugiabutės gyvenamųjų pastatų statybos. Šiuo metu yra projektuojamas pastatas pagal išduotus ir galiojančius specialiuosius architektūros reikalavimus, kurie leidžia tame sklype statyti 2800 kv. m ploto ir 20 m aukščio pastatus, o leidžiamas sklypo užstatymo intensyvumas -1,4. Ž. T. akcentavo, kad faktiškai yra projektuojamas mažesnis pastatas. Pranešėjas pabrėžė, kad šiuo metu yra keičiamas Alytaus miesto bendrasis planas ir naujai siūlomi sprendiniai numato, kad sklypo užstatymo galimybės bus sumažintos kelis kartus, pastato aukštingumas sumažės nuo 20 iki 10 aukštų, todėl kris sklypo vertė, bus žlugdomas projektas ir užkirstas kelias suplanuotai veiklai. Ž. T. prašė nekeisti esamo sklypo užstatymo galimybių reglamentavimo, motyvuodamas tuo, kad kitų šalia Jaunimo parko esančių sklypų savininkams reglamentavimas nebus keičiamas.

Mindaugas Matažinskas pateikė komiteto nariams rengiamo miesto bendrojo plano sprendinius. Jis pažymėjo, kad miesto bendrojo plano rengėjai atlieka esamos būklės analizę, tuomet rengia teritorijų vystymo koncepciją, kuri atitiktų naujas miesto vystymo kryptis, faktinę situaciją, gyventojų poreikius ir bendrasis planas yra keičiamas kas 10 metų. Natūralu, kad keičiasi atskirų teritorijų naudojimo būdas ir pobūdis. Minimas žemės sklypas rengiamo bendrojo plano sprendiniuose patenka į vienbučių/dvibučių namų statybos kategoriją, nes šiuo metu tame kvartale yra vienas vienbutis pastatas, į kurį lygiuojasi bendrojo plano rengėjai ir kuriama koncepcija tame kvartale. M. Matažinskas patikslino, kad sklypo savininkui išduotos projektavimo sąlygos galioja iki 2021 m.

Komiteto nariai analizavo pateiktus bendrojo plano sprendinius, diskutavo.

Komiteto narys Č. Daugėla akcentavo, kad sklypo savininkas galėjo vystyti projektą anksčiau, juk projektavimo sąlygos buvo išduotos 2018 m. ir dar galioja iki 2021 m.

Posėdžio pirmininkas prašė patikslinti, ar pasikeitęs reglamentavimas tikrai bus taikomas tik sklypui Žuvinto g. 20.

M. Matažinskas nurodė, kad pasikeitęs reglamentavimas tikrai bus taikomas ne tik D. S. priklausančiam sklypui, bet ir dar bent šešių sklypų savininkams, nes griežtinamas reglamentavimas sklypams, esantiems prie parkų, miškų – statybos intensyvumas čia yra mažinamas.

Komiteto narys J. Krasnickas domėjosi, kodėl savininkas neišsiima statybos leidimo ir nepradeda statybų, ar yra kokių nors kliūčių?

Ž. T. nurodė, kad laukiama palankesnių rinkos sąlygų.

Posėdžio pirmininkas domėjosi, kas atsitiks, jei pasibaigus projektavo sąlygų galiojimui, pastatas dar nebus baigtas?

M. Matažinskas nurodė, kad jei jau yra išduotas statybos leidimas, jis galioja neterminuotai ir nesvarbu kada pastatas bus baigtas.

Komiteto nariai siūlė sklypo savininkui išsiimti statybos leidimą ir vystyti projektą.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius apibendrino, kad minėtame sklype pagal šiuo metu galiojančias projektavimo sąlygas yra galimybė statyti daugiabutį pastatą iki 20 metrų aukščio, tam reikia išsiimti statybos leidimą ir vystyti projektą, o jei tai nebus padaryta per tris metus, reikės vadovautis naujuoju Alytaus bendruoju planu ir sąlygos keisis, tą sąlygoja teisės aktai, o ne M. Matažinskas, V. Jastremskas ar Aplinkos ir plėtros komitetas.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

 26. Protokolinis klausimas. Dėl teršalų koncentracijos ore, vandenyje ir dirvoje, po gaisro, įvykusio UAB „Ekologistika“.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius akcentavo, kad po gaisro, įvykusio UAB „Ekologistika“, buvo smarkiai užteršta aplinka, nes degant automobilio padangoms išsiskiria apie 20 įvairių toksinių medžiagų grupių, kurių dauguma priklauso pirmai-trečiai toksiškumo klasei, yra stiprūs kancerogenai. S. Leonavičius akcentavo, kad labai svarbu tiksliai žinoti teršalų koncentraciją ore, vandenyje bei dirvožemyje ir siūlė kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kaip Ekstremalių situacijų komisijos pirmininką, kad būtų atlikti specialūs tyrimai teršalų koncentracijai nustatyti.

Komiteto nariai pritarė posėdžio pirmininko siūlymui.

NUSPRĘSTA. Prašyti savivaldybės administracijos direktorių:

1. Kad būtų atlikti sekantys tyrimai ir nustatytos koncentracijos:

­ ore: sieros dioksido, bifenilo, antraceno, fluorantinio, pireno, benzapireno, chrizino, dioksinų, furanų, fenolų, nitrozaminų, benzolo, kslilolo, stirolo, toluolo, anglies disulfido, formaldegido, fenolų;

­ vandenyje ir dirvoje: ftalatų.

2. Apie tyrimo rezultatus informuoti Aplinkos ir plėtros komitetą.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                 Sigitas Leonavičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                       Neringa Maldonienė

Į pradžią