Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-103 2019-10-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. spalio 23  d. Nr. KPPn- 103

Alytus

                     

Posėdžio data 2019-10-16.

Posėdžio pradžia 15.00 val., pabaiga 15.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilija Ramanauskienė, komisijos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Jūratė Grinienė, atliekanti atsakingosios komisijos sekretorės pareigas.

Dalyvavo: komisijos nariai Laima Vincė Kirkliauskienė, Aušra Kišonienė, Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Gitana Pranckienė, Valerijus Vencius (nedalyvavo komisijos nariai Rimantė Adomaitienė, Česlovas Daugėla, Povilas Labukas, Sigitas Leonavičius, Danutė Remeikienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Henrikas Šivokas), kvorumo nėra.

Taip pat dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė, pareiškėja Dalia Cibulskienė.

Numatyta darbotvarkė:

1. Dėl Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-09-03 rašte Nr. 52-S-7386 „Dėl savivaldybės tarybos nario elgesio“ nurodytų aplinkybių dėl tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio.

2. Dėl tarybos nario Vytauto Jastremsko 2019-09-23 prašymo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Sigito Leonavičiaus elgesio“.

3. Dėl pareiškėjo Vito Packevičiaus 2019-09-19 skundo „Dėl nederamo Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio“.

4. Dėl kitų klausimų.

 

                      Kadangi į posėdį neatvyko daugiau kaip pusė komisijos narių (nėra kvorumo), posėdis neįvyko.

                      Komisijos pirmininkė pasiūlė kitus posėdžius organizuoti 2019 m. spalio 23 d. ir/arba   2019 m. spalio 30 d. 16:00 val., suderinus su kitais komisijos nariais.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkė           (parašas)                                                   Vilija Ramanauskienė

 

 

Posėdžio sekretorė             (parašas)                                                   Jūratė Grinienė

 

 

Į pradžią