Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-861 2019-10-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 23 d. Nr.  DV-861

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-193 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 201-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“, sprendimu Nr. T-289 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-179 redakcija), 27 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto klubų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos

2019-10-18 protokolą  Nr. KPPt-417,

                      t v i r t i n u 2019 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.02.03 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams dalinai finansuoti, paskirstą (pridedama).

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 23 d.

įsakymu Nr. DV-861

 

 

2019 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03. PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS  SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma  Eur

1.

VšĮ Alytaus tinklinio klubas „Jotvingiai“

Tinklinio sporto populiarinimas Alytaus miesto bendruomenėje

6 000

2.

VšĮ Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“

Alytaus miesto reprezentacija ir įvaizdžio gerinimas per DFK „Dainava“ dalyvavimą LFFA lygoje

10 000

3.

VšĮ Alytaus rankinio klubas „Varsa“

Rankinio sporto populiarinimas Alytaus miesto bendruomenėje

16 000

4.

VšĮ „Dzūkijos sportas“

Vyrų krepšinio sporto šakos vystymas |Alytaus mieste

48 000

 

 

Iš viso

80 000

 

_______________________________

Į pradžią