Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-856 2019-10-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-846 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-846 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 21 d. Nr. DV-856

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Ekstremalių situacijų komisijos 2019-10-20 pasiūlymą, 

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-16 įsakymo Nr. DV-846 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu Nerijų Cesiulį, Alytaus miesto savivaldybės merą;“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

 

 

                         

Į pradžią