Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-374 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m.                  d.

                                                                                                            sprendimo Nr. T-                  

                                                                     3 priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUOTO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI, SĄRAŠAS

 

I. Materialusis turtas

 

Pavadinimas

Kortelės Nr.

Inventorinis Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1205301 Medicinos įranga

„Bioptron compact“ su stovu 860c

66

02162P38

356,81

356,81

0,00

„Lonoso-expert“, fizioterapijos prietaisas

503

100000

3 702,00

246,80

3 455,20

Magnetas „Pulsar“ su kušete ir solenoidais, 70 cm ir 30 cm

503

100002

7 623,00

508,20

7 114,80

1208201 Kompiuterinė įranga

Kompiuteris (kompl.)

1

2143047

839,90

839,90

0,00

Kompiuteris (kompl.)

2

2143049

1 002,37

1 002,37

0,00

Medicinos įranga

Kompiuterinis perimetras

503

50300063

23 309,44

0,00

23 309,44

Iš viso

36 833,52

2 954,08

33 879,44

 

II. Nematerialusis turtas

 

Pavadinimas

Kortelės Nr.

Inventorinis Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1120001 Programinė įranga ir jos licencijos

Programinė įranga „Microsoft Windows 8“

51

2103054

169,40

169,40

0,00

________________________

Į pradžią