Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-850 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVAI

 

2019 m. spalio 18 d. Nr.  DV-850

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos konkurso atrankos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-07 įsakymu Nr. DV-628 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatų tvirtinimo“, 33, 34 punktus, Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso vertinimo darbo grupės 2019-10-14 posėdžio protokolą Nr. KPPt-401:

1. S k i r i u Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ iniciatyvai „Kartu smagu“ 450 Eur lėšas iš Švietimo programos 21.03.01.02 priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę D. Kavolynienei, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią