Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-853 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES  

 

2019 m. spalio 18 d. Nr.  DV-853

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 5 punktu ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1213, 3 ir 11 punktais:

1. S k i r i u Alytaus miesto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatore Neringą Rinkevičiūtę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją.

2. S u d a r a u  Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro struktūrines grupes:

2.1. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei informacijos valdymo grupę: Vida Mačernienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, Vygintas Mendeika, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas, Tomas Keršys, AB Energijos skirstymo tinklo operatorius Alytaus regiono tinklo skyriaus vadovas, Leonas  Mockevičius, UAB ,,Dzūkijos vandenys“ Vandentiekio ir nuotakyno departamento direktorius, Mindaugas Nevardauskas UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius, Remigija Neciunskienė, Alytaus visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė;

2.2. Materialinio techninio aprūpinimo grupę: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjas, Antanas Butkevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas, Aldona Sviderskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;

2.3. Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo grupę: Darius Kulbinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojas, Loreta Gaižiuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

2.4. Administravimo grupę: Violeta Stanionienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus ūkio skyriaus vedėja, Asta Guzienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėja, Simas Nedzinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-16 įsakymo Nr. DV-588Dėl Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią