Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-359 2019-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-17 Nr. TŽ-359

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašą (pridedama).

2. Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-72 „Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo“.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2019 m.                          d.

sprendimu Nr. T-

                     

ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr. 

Bilietų rūšys

Bilietų kainos

perkant iš vairuotojo

perkant internetu ir autobusų stoties kasose

1.

Elektroninio bilieto kortelė

3,00

3,00

2.

Vienkartinis bilietas, visa kaina

0,90

0,70 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.1.

Vienkartinis bilietas su 50 proc. lengvata

0,45

0,35 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.2.

Vienkartinis bilietas su 80 proc.  lengvata

0,18

0,14 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

3.

Septynių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius  septynias dienas neribojamas)

10,00

8,00

3.1.

Septynių dienų bilietas su 50 proc.  lengvata

5,00

4,00

3.2.

Septynių dienų bilietas su 80 proc.  lengvata

2,00

1,60

4.

Mėnesinis darbo dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius darbo dienomis neribojamas)

26,00

23,00

4.1.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 50 proc. lengvata

13,00

11,50

4.2.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 80 proc. lengvata

5,20

4,60

5.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius neribojamas)

28,00

25,00

5.1.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 50 proc. lengvata

14,00

12,50

5.2.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 80 proc. lengvata

5,60

5,00

 

1.   El. kortelės galioja 5 metus.

2.   Nemokamas persėdimas 1 kartą (galioja tik el. bilieto naudotojams, įsigijusiems vienkartinį el. bilietą)keleivis, apmokėjęs už važiavimą el. kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Antrame autobuse priglaudžiant el. bilieto kortelę prie skaitytuvo pinigai iš elektroninės piniginės nebus nuskaityti.

 

____________________

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-17

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad Alytaus miesto viešojo transporto organizavimo ir kontrolės komisija 2019-08-20 posėdyje, išanalizavusi pajamas, gaunamas už parduotus bilietus, prognozavo, kad keleivių vežimo paslaugos (be elektroninio bilieto paslaugos) dotacija bus apie 16 proc., be to atkreipė dėmesį į keleivių įpročius perkant bilietus ir į tai, kad vienkartinius bilietus pas vairuotoją įsigijo 47 proc. keleivių. Siekiant sumažinti dotacijas komisija inicijavo grafikų optimizavimą, tačiau pabrėžė, kad daugiau mažinti reisus netikslinga, nes blogėtų paslaugos kokybė ir neužtikrintų keleivių srautų nuvežimo reikiamu metu. Komisija nutarė siūlyti tarybai padidinti keleivių vežimo kainą, taip pat įdiegti naują bilietų rūšį, t. y. terminuotą savaitinį bilietą.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad vienkartinio bilieto parduodamo pas vairuotoją kainos padidinimas skatina keleivius rinktis elektroninį vienkartinį bilietą arba terminuotus bilietus, o tai sudaro galimybes greičiau aptarnauti įlipančius keleivius, todėl autobusų tvarkaraščiai gali būti greitesni. Papildomai įvedama nauja bilieto rūšis (septynių dienų bilietas) leistų pigiau važiuoti keleiviams, važiuojantiems bent du kartus per dieną, tačiau neturintiems poreikio įsigyti mėnesinį bilietą (pvz. dirbantiems savaitėmis ar slenkančiu grafiku). Bilietų kainos autobusuose siūlomos didesnės, tuo tikslu, kad skatinti keleivius bilietus įsigyti el. būdu, nes vairuotojui yra daug pildymo variantų, o tai labai įtakoja stovėjimo stotelėse laikui, trukdo kitiems keleiviams, lėtina autobuso pravažiavimo maršrutu greitį ir išderina tvarkaraščius.

Alytaus mieste įsigyti bet kurios rūšies bilietą galima ne tik elektroniniu būdu, bet ir autobusuose bei klientų aptarnavimo centre autobusų stoties kasose. Šią galimybę turi tik Alytaus miesto keleiviai ir tai yra labai patogu, nes nereikia specialiai atvykti į konkrečią bilietų platinimo vietą.

Tikėtina, esant panašiam keleivių ir pravažiuojamų kilometrų skaičiui siūlomas bilietų kainų padidinimas leistų sumažinti dotaciją vežėjui apie 150 tūkst. Eur .

 

PRIDEDAMA:

1. Kitų miestų bilietų kainų ir kai kurių bilietų rūšių lyginamoji lentelė (lyginami vienarūšiai bilietai), 1 lapas.

2. Bilietų kainų kėlimo variacijos, prognozuojama įtaka nuostolių dydžiui, 3 lapai.

3. Pagrindiniai Alytaus m. viešojo transporto rodikliai palyginimui, 1 lapas.

 

 

 

 

Miesto ūkio skyriaus vedėja                                                               Palmira Raškauskienė

 

 

 

Tel. (8 315) 55 113, +370 620 24019, el. p. palmira.raskauskiene@alytus.lt


Dokumento priedai

 

1 lentelė. KITŲ MIESTŲ BILIETŲ KAINŲ IR KAI KURIŲ BILIETŲ RŪŠIŲ LYGINAMOJI LENTELĖ

Eil. Nr.

Bilietų rūšys

Alytus

Druskininkai

Klaipėda

Panevėžio autobusų parkas

Šiauliai

Kaunas

Vilnius

autobuse

el. bilietai

autobuse

el. bilietai

autobuse

el. bilietai

autobuse

el. bilietai

autobuse

el. bilietai

autobuse

el. bilietai

autobuse

el. bilietai

1.

Vienkartinis bilietas

0,90 (esama 0,70)

0,70 (esama 0,60)

0,60

-

1,00

0,58 (papildomai 0,95 Eur kainuoja piniginės papildymas)

1,00 (buvo 0,64)

0,52

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,65 (30 min. bil.);
0,90 (60 min. bil.)

2.

Terminuoti bilietai

Autobuse

el. bilietai ir klientų aptarnavimo centras

Autobuse neparduodama, kitose prekybos vietose

el. bilietai

Autobuse neparduodama, kitose prekybos vietose

el. bilietai

Autobuse neparduodama, kitose prekybos vietose

el. bilietai

Autobuse neparduodama, kitose prekybos vietose

el. bilietai

Autobuse neparduodama, kitose prekybos vietose

el. bilietai

Autobuse neparduodama, kitose prekybos vietose

el. bilietai

2.1.

7 d. bilietas

10,00

8,00

-

-

11,00

11,00

-

-

8,00

8,00

10,00

10,00

12,00

(5 dienų)

12,00

(5 dienų)

2.2.

Mėnesinis bilietas (k. d.)

28,00 (esama 27,00)

25,00 (esama 24,00)

-

20,00

29,00

29,00

27,80

27,80

28,00

27,50

28,00

28,00

29,00

29,00

2.3.

Mėnesinis bilietas (d. d.)

26,00 (esama 25,00)

23,00 (esama 22,00)

-

-

24,00

23,00

19,69

19,69

24,50

24,00

26,00

26,00

26,00

26,00

2.4.

Bil. kainos įsigaliojo arba patvirtintos tarybos

2019-03-28 (2014-10-31)

2015-08-31 T1-78

2017-12-21 T2-320

įsigaliojo 2019-10-01, 2011-12-15 Nr.1-12-4

2017-05-25 T-190 (keistas 2019-02-07 T-16)

įsigaliojo 2017-08-01

įsigaliojo 2017-07-01

 

Elektroninės kortelės autobuse parduodamos tik Alytuje, be to Alytuje kortelę galima įsigyti ir autobusų stotyje (klientų aptarnavimo centre), kituose miestuose el. kortelės nėra nei parduodamos autobuse nei papildomos autobuse, jomis prekiaujama ir papildoma klientų aptarnavimo centruose ir kitose platinimo vietose.

 

Nuostolių kompensavimas vežėjams per 2018 m. kai kuriose savivaldybėse: Druskininkai – 291 507 Eur; Klaipėda – 112 295 Eur m. sav. ir 35 917 Eur r. sav.; Šiauliai – 454 500 Eur (per 2015 m.); Marijampolės r. sav. – 211 900 Eur (2017 m.); Lazdijų r. sav. – 89 000 Eur; Vilniaus m. sav. dotuoja 48 procentus paslaugos apie 34 mln. Eur.

Duomenų šaltinis: įmonių (įstaigų) vadovų veiklos ataskaitų ir žiniasklaidos priemonių duomenys.

 

2 lentelė. BILIETŲ KAINŲ KĖLIMO VARIACIJOS, PROGNOZUOJAMA ĮTAKA NUOSTOLIŲ DYDŽIUI

 

 Esamos bilietų kainos, faktinės pajamos, vidurkis:

Per 2019 m. sausio – rugsėjo mėn., vežėjui už pravažiuotus kilometrus išmokėta suma – 187 335,83 Eur be PVM.

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

3 lentelė. VIDUTINIS BILIETŲ PASISKIRSTYMAS, ĮSIGYJANT IŠ VAIRUOTOJO IR EL. BŪDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. PROGNOZUOJAMI DYDŽIAI PAKITUS BILIETŲ KAINOMS

5 lentelė. PARDUOTŲ BILIETŲ RŪŠYS IR KIEKIS SIENKIANT, KAD PAJAMOS PADENGTŲ PASLAUGOS SĄNAUDAS, ĮVERTINUS PAKEISTAS BILIETŲ KAINAS, ĮVEDUS NAUJĄ BILIETŲ RŪŠĮ IR IŠLAIKANT ESAMĄ KILOMETRŲ SKAIČIŲ

Eil. Nr.

Paslauga

Siūlomos bilietų kainos

Prognozė

bilietų kiekis, vnt.

pajamos

1

Mėnesinis bilietas autobuse

28,00

100

2 800,00

2

Mėnesinis bilietas el. būdu

25,00

1 000

25 000,00

3

Mėnesinis bilietas darbo dienomis autobuse

26,00

50

1 300,00

4

Mėnesinis bilietas darbo dienomis el. būdu

23,00

500

11 500,00

5

Septynių dienų bilietas (autobuse)

10,00

25

250,00

6

Septynių dienų bilietas (el. būdu)

8,00

250

2 000,00

7

Vienkartinis (popierinis) bilietas

0,90

55 100

49 590,00

8

Vienkartinis el. bilietas

0,70

75 150

52 605,00

9

Iš viso

132 175

145 044,80

10

Reikėjo sumokėti už pravažiuotus km, kai rida 188 326,25 km (rugsėjo mėn.)

145 039,83

11

Prognozuojama, mokėtina suma vežėjui už pravažiuotus km, pakitus bilietų kainoms

-4,55


6 lentelė. PAGRINDINIAI ALYTAUS M. VIEŠOJO TRANSPORTO RODIKLIAI PALYGINIMUI

 

Eil. Nr.

 

Mėnuo

 

Kelionių skaičius

Pajamos, Eur

Pravažiuoti kilometrai

Mokėtina suma, Eur už pravažiuotus km

Sumokėta vežėjui už pravažiuotus km, Eur

2018 m.

2019 m.

skirtumas

2018 m.

2019 m.

skirtumas

1

Sausis

183 431

211 112

27 681

110 058,60

126 678,34

16 619,74

209 517,27

147 960,27

31 741,60

2

Vasaris

157 011

191 035

34 024

94 206,60

114 621,00

20 414,40

186 925,78

132 122,49

26 129,51

3

Kovas

201 572

211 985

10 413

120 943,20

127 191,00

6 247,80

197 681,98

139 441,41

22 689,44

4

Balandis

183 395

214 448

31 053

110 037,19

128 802,65

18 765,46

198 914,66

140 384,61

22 217,04

5

Gegužė

206 462

220 128

13 666

123 877,20

143 369,70

19 492,50

206 976,65

146 128,06

14 596,23

6

Birželis

179 047

183 569

4 522

107 428,20

120 474,60

13 046,40

175 585,26

124 214,36

13 687,21

7

Liepa

151 182

173 633

22 451

90 709,20

110 436,00

19 726,80

173 651,31

124 268,68

22 951,25

8

Rugpjūtis

162 888

165 966

3 078

97 732,90

105 419,80

7 686,90

168 035,84

119 912,27

23 196,85

9

Rugsėjis

183 756

205 816

22 060

110 254,80

134 004,40

23 749,60

188 326,25

133 064,06

10 127,53

10

Iš viso

1 608 744

1 777 692

168 948

965 247,89

1 110 997,49

145 749,60

1 705 615,00

1 207 496,20

187 336,66

 

_____________

 

 

 

 

 

Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                                                   Algimantas Tarasevičius

 

Tel. (8 315) 55 125, +370 610 63799, el. p. algimantas.tarasevicius@alytus.lt

 

 

 

 

Į pradžią