Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-845 2019-10-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-23 ĮSAKYMO NR. DV-671 „DĖL 2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.08 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ REMTI SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-23 ĮSAKYMO NR. DV-671 „DĖL 2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.08 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ REMTI SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 16 d. Nr.  DV-845

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Alytaus  miesto savivaldybės išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019-10-10 protokolą Nr. KPPn-98,

p a k e i č i u 2019 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.08 priemonės lėšų, skirtų remti savivaldybės bendruomeninę veiklą, paskirstą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-23 įsakymu Nr. DV-671 „Dėl 2019 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.08 priemonės lėšų, skirtų remti savivaldybės bendruomeninę veiklą, tvirtinimo“:

1. Papildau 6 eilute:

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Seniūnaitijos, kuriose vykdoma veikla, pavadinimas ir skirta suma

Projektui skirta suma

1.

VšĮ „Ačiū projektai“

 

 

Kalvos ir Panemunės seniūnaitijų bendruomenės iniciatyvos

Kalvos seniūnaitija – 1 063,85 Eur.

Panemunės seniūnaitija – 1 494,45 Eur

2 558,3 Eur

2. Pakeičiu sumuojamą eilutę ir ją išdėstau taip:

IŠ VISO

36 985,04 Eur

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią