Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-846 2019-10-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO

 

 2019 m. spalio 16 d. Nr. DV-846  

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 9 punktu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.4 ir 3.6 punktais,

1. S k e l b i u Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis nuo 2019 m. spalio 16 d.

2. S k i r i u:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu Stasį Gudzinevičių, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiąjį specialistą;

2019 m. spalio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-855 redakcija

2019 m. spalio 21 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-856 redakcija

2019 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-873 redakcija

2019 m. lapkričio 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-895 redakcija

 

2.2. Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliosios situacijos informacijos valdymo koordinatoriumi Dalių Česyną, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiąjį specialistą.

3. P a v e d u  Komunikacijos skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir regioninės žiniasklaidos priemonėse.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

 

 

                         

Į pradžią