Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-844 2019-10-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ SĄRAŠO 2019 METŲ KONSOLIDAVIMO SCHEMAI PARENGTI TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ SĄRAŠO 2019 METŲ KONSOLIDAVIMO SCHEMAI PARENGTI TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 16 d. Nr.  DV-844

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 266 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą“ 3 punktu,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą 2019 metų konsolidavimo schemai parengti (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 16 d.

įsakymu Nr. DV-844

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

2019 METŲ KONSOLIDAVIMO SCHEMAI PARENGTI

 

Eil. Nr.

Kontroliuojančio arba valdančio VSS kodas

Kontroliuojančio arba valdančio VSS pavadinimas

Kontroliuojamo arba valdomo VSS kodas

Kontroliuojamo arba valdomo VSS pavadinimas

Nuosavybės dalis (proc.)

Kontroliuojamas ar valdomas VSS

1

2

3

4

5

6

7

1

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

195320460

 Alytaus šv. Benedikto gimnazija

75

Kontroliuojamas

2

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191057492

Alytaus muzikos mokykla

100

Kontroliuojamas

3

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056629

Alytaus „Volungės“ progimnazija

100

Kontroliuojamas

4

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191054763

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

100

Kontroliuojamas

5

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

291054230

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

100

Kontroliuojamas

6

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191055146

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

100

Kontroliuojamas

7

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

291055670

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

100

Kontroliuojamas

8

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

291057340

Alytaus dailės mokykla

100

Kontroliuojamas

9

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056052

Alytaus Dainavos progimnazija

100

Kontroliuojamas

10

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056586

Alytaus Jotvingių gimnazija

100

Kontroliuojamas

1

2

3

4

5

6

7

11

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056814

Alytaus Likiškėlių progimnazija

100

Kontroliuojamas

12

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

195320656

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

100

Kontroliuojamas

13

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

149938665

Alytaus nakvynės namai

100

Kontroliuojamas

14

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056771

Alytaus Panemunės progimnazija

100

Kontroliuojamas

15

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191055865

Alytaus Piliakalnio progimnazija

100

Kontroliuojamas

16

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056248

Alytaus Putinų gimnazija

100

Kontroliuojamas

17

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

193310058

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

100

Kontroliuojamas

18

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056390

Alytaus Šaltinių progimnazija

100

Kontroliuojamas

19

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056967

Alytaus miesto šeimos centras

100

Kontroliuojamas

20

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

190274411

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai

100

Kontroliuojamas

21

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191055527

Alytaus Dzūkijos mokykla

100

Kontroliuojamas

22

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

188205340

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

100

Kontroliuojamas

23

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191058256

Alytaus kraštotyros muziejus

100

Kontroliuojamas

24

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191055331

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

100

Kontroliuojamas

25

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191054578

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

100

Kontroliuojamas

26

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191055484

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“

100

Kontroliuojamas

1

2

3

4

5

6

7

27

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191054425

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“

100

Kontroliuojamas

28

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191053280

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“

100

Kontroliuojamas

29

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191053323

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

100

Kontroliuojamas

30

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191052755

Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“

100

Kontroliuojamas

31

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

291052560

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

100

Kontroliuojamas

32

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191054610

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“

100

Kontroliuojamas

33

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191052940

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

100

Kontroliuojamas

34

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191053476

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

100

Kontroliuojamas

35

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191054044

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

100

Kontroliuojamas

36

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191054959

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

100

Kontroliuojamas

37

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

301768543

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

100

Kontroliuojamas

38

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

100

Kontroliuojamas

39

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

M02

Alytaus miesto savivaldybės iždas

100

Kontroliuojamas

40

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

188640314

Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

100

Kontroliuojamas

41

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

304565434

Alytaus miesto paslaugų centras

100

Kontroliuojamas

42

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191059358

Alytaus miesto teatras

100

Kontroliuojamas

1

2

3

4

5

6

7

43

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

193313549

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

100

Kontroliuojamas

44

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191056433

Alytaus Vidzgirio progimnazija

100

Kontroliuojamas

45

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

150066452

Viešoji įstaiga Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

100

Kontroliuojamas

46

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

190272175

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities

S. Kudirkos ligoninė

100

Kontroliuojamas

47

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

250124650

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

99

Kontroliuojamas

48

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

190272218

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika

100

Kontroliuojamas

49

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

302591747

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

75

Kontroliuojamas

50

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

302709117

Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras

100

Kontroliuojamas

51

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

300022462

Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras

100

Kontroliuojamas

52

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

300510369

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras

100

Kontroliuojamas

53

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

191057535

Viešoji įstaiga Alytaus jaunimo centras

100

Kontroliuojamas

54

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

149967211

Viešoji įstaiga Alytaus infrastruktūra

100

Kontroliuojamas

55

188706935

Alytaus miesto savivaldybės administracija

149994436

Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras

50

Kontroliuojamas

 

_____________________________

 

Į pradžią