Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-410 2019-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. spalio 15 d. Nr.  KPPt-410

Alytus

Posėdis įvyko 2019-09-19 16 val.

Posėdžio pirmininkas – Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

Loreta Cibulskienė, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė pritarė renginio organizavimui el. paštu, nurodydama cirko išdėstymo schemą suderinti su Alytaus priešgaisrine tarnyba.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      1. Dėl Artūro Mušiūno prašymo.

 

                      1. SVARSTYTA. Artūro Mušiūno prašymas organizuoti Cirko pasirodymus 2019-10-23–27 18–20 val. (pasiruošimas 2019-10-22 13–22 val., teritorijos sutvarkymas 2019-10-27 20–22 val.) aikštelėje adresu Sudvajų g. 71, Alytus. Komisija nurodė pateikti papildomus dokumentus, susijusius su cirko pasirodymais:

1. teritorijos savininko sutikimą;

2. cirko išdėstymo schema, suderintą su Alytaus priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;

3. turimus leidimus ir informaciją apie cirko pasirodyme dalyvausiančius gyvūnus.

Komisija diskutavo dėl cirko pasirodymų su gyvūnais, cirko pasirodymų organizavimui pritarta pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus.       

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus pateikti komisijos nurodyti dokumentai.   

                       

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Jonas Muzikevičius

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią