Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-836 2019-10-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS AUTOKLUBO PROJEKTUI, TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS AUTOKLUBO PROJEKTUI, TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 15 d. Nr.  DV-836

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija), Alytaus miesto savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto projektų atrankos komisijos 2019-10-09 posėdžio protokolą Nr. KPPt-393,

t v i r t i n u 1 500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Eur lėšas pareiškėjo Alytaus autoklubo projektui – Tarptautinio ralio „Aplink Lietuvą 2019“ etapo varžybų vykdymui iš 2019 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.02 priemonės skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią