Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-401 2019-10-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO VIDZGIRIO MIKRORAJONO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO VERTINIMO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. spalio 14 d. Nr. KPPt-401

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 14 d. 15.00-15.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Rima Mockevičienė

Posėdžio sekretorė – Dalia Kavolynienė

Dalyvavo nariai: Agnė Grigaliūnaitė, Lukas Stravinskas (kvorumas yra)

Darbotvarkė. Dėl Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ iniciatyvos „Kartu smagu“, vertinimo ir siūlymo skirti finansavimą.

                      SVARSTYTA. D. Kavolynienė pristatė Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ iniciatyvą „Kartu smagu“. L. Stravinsko nuomone šios iniciatyvos dėka skatinamas tarpkultūriškumas, kitų kultūrų pažinimas.

    NUTARTA. Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ iniciatyvą „Kartu smagu“ siūlyti finansuoti skiriant 450 Eur.

   

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Rima Mockevičienė

Posėdžio sekretorė                                                                                           Dalia Kavolynienė

Į pradžią