Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-829 2019-10-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-07-11 ĮSKYMO NR. DV-562 „DĖL SAUGAUS EISMO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-07-11 ĮSKYMO NR. DV-562 „DĖL SAUGAUS EISMO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 11 d. Nr.  DV-829

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į deleguojamo asmens 2019-10-10 sutikimą,

p a k e i č i u  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-11 įsakymo Nr. DV-562 ,,Dėl Saugaus eismo komisijos sudarymo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstau taip:

„s u d a r a u Saugaus eismo komisiją:

pirmininkas – Rolandas Juonys, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

pirmininko pavaduotoja – Palmira Raškauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja; asmuo, pavaduojantis pirmininko pavaduotoją (ligos, komandiruočių ir atostogų atvejais) – Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

atsakingasis sekretorius – Arvydas Kavaliauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; asmuo, pavaduojantis atsakingąjį sekretorių (ligos, komandiruočių ir atostogų atvejais) – Eglė Kupčinskienė, Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Vytautas Abramavičius, Prienų „Žiburio“ gimnazijos vairavimo instruktorius;

Raimundas Gelžinis, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos automobilizmo mokytojas;

Mindaugas Matažinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; asmuo, pavaduojantis Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoją savivaldybės vyriausiąjį architektą (ligos, komandiruočių ir atostogų atvejais)Marius Palumickas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Saulius Mockevičius, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas, jam nesant – Loreta Cibulskienė, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausioji specialistė;

Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas; asmuo, pavaduojantis Viešosios tvarkos skyriaus vedėją (ligos, komandiruočių ir atostogų atvejais) – Vitas Černiauskas, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Algis Ulčickas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; asmuo, pavaduojantis Algį Ulčicką (ligos, komandiruočių ir atostogų atvejais) – Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Raimondas Virkutis, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas, jam nesant – Neringa Zenevičienė, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresnioji tyrėja, arba Marius Vilkelis, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresnysis tyrėjas;

Gintaras Rakaitis, UAB „Alkesta“ Projektavimo ir geodezijos skyriaus projektavimo grupės koordinatorius.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią