Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-828 2019-10-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-04-11 ĮSAKYMO NR. DV-457 „DĖL ATSAKINGŲ UŽ PROJEKTO „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS – SVEIKOS GYVENSENOS LINK“ VALDYMĄ ASMENŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-04-11 ĮSAKYMO NR. DV-457 „DĖL ATSAKINGŲ UŽ PROJEKTO „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS – SVEIKOS GYVENSENOS LINK“ VALDYMĄ ASMENŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 11 d. Nr.  DV-828

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. DV-457 „Dėl atsakingų už projekto „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“ valdymą asmenų skyrimo“ – jo dėstomąją dalį papildau žodžiais:

„informacijos apdorojimo specialistą – Vilmantą Pajadą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiąjį specialistą.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią