Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-349 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

                                                                                                                              Projektas

2019-10-10 Nr. TŽ-349

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai naudotis šiuos valstybinės žemės sklypus:

1.1. 0,2450 ha ploto Aukštosios gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.2. 0,1391 ha ploto Varnėnų gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.3. 0,1584 ha ploto bendrojo naudojimo teritorijos žemės sklypą Varnėnų gatvėje;

1.4. 1,7926 ha ploto Tvirtovės gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.5. 1,3052 ha ploto Ligoninės gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.6. 1,5083 ha ploto Jotvingių gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.7. 0,1892 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Jotvingių gatvėje;

1.8. 0,5556 ha ploto Užuolankos gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.9. 0,0586 ha ploto įvažiavimo susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą prie Vilniaus g. 27;

1.10. 0,0660 ha ploto Alovės gatvės II d. susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.11. 0,1435 ha ploto Alovės gatvės I d. susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.12. 0,7876 ha ploto Raižių gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.13. 2,4354 ha ploto A. Sakalausko gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.14. 0,5214 ha ploto Nedzingės gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.15. 0,2467 ha ploto Lietuvos karių sukilėlių kapų atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą Skardžio gatvėje;

1.16. 0,6679 ha ploto atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą Skardžio gatvėje;

1.17. 0,1718 ha ploto Skardžio gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.18. 0,0555 ha ploto atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą Kauno gatvėje;

1.19. 0,4267 ha ploto Vakaro gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.20. 0,2102 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.21. 1,0510 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.22. 0,0392 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.23. 0,0843 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.24. 0,0913 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.25 0,0594 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.26. 0,0427 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.27. 0,0203 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.28. 0,2913 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.29. 0,2209 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.30. 0,0838 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.31. 0,0197 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.32. 0,3697 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Putinų gyvenamajame kvartale;

1.33. 0,2707 ha ploto bendrojo naudojimo teritorijos žemės sklypą Naujojoje gatvėje;

1.34. 0,4200 ha ploto J. Matulaičio gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.35. 1,0164 ha ploto Kalnų gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.36. 0,0561 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje;

1.37. 0,0567 ha ploto bendrojo naudojimo teritorijos žemės sklypą Jazminų gatvėje;

1.38. 0,4320 ha ploto Seinų gatvės I dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.39. 0,2166 ha ploto Seinų gatvės II dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.40. 0,6673 ha ploto Slėnio gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.41. 0,1827 ha ploto bendrojo naudojimo teritorijos žemės sklypą Slėnio gatvėje;

1.42. 1,3572 ha ploto rekreacinių miškų žemės sklypą Putinų gatvėje;

1.43. 0,3284 ha ploto Maironio gatvės II dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.44. 0,1593 ha ploto Studentų gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.45. 0,1450 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Kalvių gatvėje;

1.46. 0,2181 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą prie Baltosios rožės tilto;

1.47. 0,4131 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą prie Baltosios rožės tilto.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-10

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – išspręsti valstybinės žemės panaudos sutarčių pasirašymo klausimus ir įgalioti administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybinės žemės sklypai perduodami savivaldybėms neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti. Valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės. 
Planuojami perimti naudotis valstybinės žemės sklypai reikalingi savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui, saugaus eismo organizavimui, socialinių paslaugų planavimui, aplinkos kokybės gerinimui ir apsaugai bei detaliųjų planų ir formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių įgyvendinimui.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                         Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-349 - DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
Į pradžią