Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-824 2019-10-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO

 

2019 m. spalio 9 d. Nr.  DV-824

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25  d. sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 punktu ir atsižvelgdamas į Ekonominės plėtros programos komisijos 2019-10-08 posėdžio protokolą Nr. KPPt-392,

s k i r i u iš Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos priemonės skatinti verslą (27.01.02.01) 4 491,02 Eur lėšų kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Finansuotinos priemonės pavadinimas

Kompensacijos suma, Eur

1

MB „Žemelda“,

į. k. 303192391

Paraiškos skirti finansinę paramą parengimo dalinis kompensavimas

1 000,00

2

VšĮ Alytaus verslo konsultacinis centras, į. k. 149685361

Paskolos palūkanų dalinis kompensavimas

1 007,44

3

Algis Jurkonis, individualios veiklos pažymos Nr. 892853

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

165,75

4

UAB „Ekologistika“, į. k. 302878601

Paraiškos skirti finansinę paramą parengimo dalinis kompensavimas

1 000,00

5

MB „Skaitvera“, į. k. 305130901

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

317,83

2019 m. spalio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-851 redakcija

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią