Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-825 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-52 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-52 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 10 d. Nr.  DV-825

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-10-04 raštą Nr. 52-S-8141 „Dėl Ievos Baziukevičienės, Giedriaus Šimoniūčio, Roberto Stanaičio ir Deivydo Pašukonio delegavimo į komisiją“, Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2019-10-07 raštą Nr. SD-2607 „Dėl informacijos pateikimo“,

                        p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-22 įsakymo Nr. DV-52 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 „1. S u d a r a u Alytaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją (toliau – komisija):

pirmininkė – Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

pirmininko pavaduotoja – Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė;

 sekretorė – Rasa Kuckailienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Ieva Baziukevičienė, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja, o jos laikino nedarbingumo, atostogų, tarnybinės komandiruotės metu ir kitais atvejais, kai ji negali eiti pareigų, ją pavaduoja arba Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas Giedrius Šimoniūtis, arba Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas Deivydas Pašukonis, arba Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas Robertas Stanaitis;

Adelė Dimšienė, VšĮ Alytaus poliklinikos Vaikų ligų skyriaus vedėja;

Jurgita Gurskienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė;

Rimvydas Juškevičius, Alytaus Panemunės progimnazijos socialinis pedagogas;

Gitana Kamandulienė, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė;

Jūratė Buškevičienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Edita Matulevičienė, Alytaus Dainavos progimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė;

Danutė Putkienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė;

Rasa Urbienė, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė;

Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią