Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-826 2019-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-25 ĮSAKYMO NR. DV-230 „DĖL 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-25 ĮSAKYMO NR. DV-230 „DĖL 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 10 d. Nr.  DV-826

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u  2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 22.01.01.03 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-25 įsakymu Nr. DV-230 „Dėl 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstos tvirtinimo“ ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. DV-826

 

2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 22.01.01.03  PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma Eur

 

Aplinkos apsaugos spec. programos metų pradžios lėšos visuomenės sveikatos programai 15922

390,78

1.

Asociacija futbolo klubas „Spartukai“

Sveikos gyvensenos skatinimo vasaros stovykla

1 500

2.

VšĮ „Tėviškės namai“

Psichologinių paslaugų onkologiniams ligoniams plėtra Alytaus mieste

2 100

3.

Asociacija „Olita-Orany“

„Pakilk. Judėk. Atrask“

1 790,78

 

Aplinkos apsaugos spec. programos lėšos visuomenės sveikatos programai 151022

22 000

4.

Asociacija Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“

„Judėk į priekį“

2 500

5.

BĮ Alytaus Putinų gimnazija

„Rinkis gyvenimą be svaigalų“

3 500

6.

BĮ Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Streso valdymo mokykla 

3 300

7.

VšĮ „Gerumo skraistė“

Emocinės Alytaus senjorų sveikatos stiprinimas

2 500

8.

VšĮ „LT Imperator“

„Sveiki ir stiprūs mūsų ateities vaikai“

2 000

9.

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

„Sidabrinė linija“: psichologinė pagalba telefonu senyvo amžiaus Alytaus gyventojams

2 000

10.

Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija-MIRABILIA

Neįgaliųjų ir jų artimųjų psichologinės savijautos gerinimas naudojant meno terapijos metodus

4 700

11.

VšĮ „Atminties kliedesiai“

„Grynas“

1 500

 

Metų pradžios lėšų likučio lėšos 1591

7 550

12.

Asociacija Alytaus sveikuolių klubas „Ryžtas“

Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas

2 600

13.

VšĮ Kristalų namai

Žingsnis sveikatos keliu

700

14.

Alytaus jaunimo centras

Renginys Alytaus miesto bendruomenei „Žavi mama“

450

15.

Asociacija Tėviškės namų bendruomenė

Sveikos mitybos sesijos „Sveikatos baras“

1 800

16.

Asociacija „I Alytus“

„Dėmesingu įsisąmoninimu („mindfulness“) grįstas streso valdymas“

 

2 000

 

 

Pajamos už prekes ir paslaugas

 

 

9,22

17.

Asociacija „Olita-Orany“

„Pakilk. Judėk. Atrask“

9,22

 

Iš viso

34 950

_________________

 

Į pradžią