Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-392 2019-10-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-10-08              Nr. KPPt-392

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-10-03 13.00 – 14.00 val. Rotušės a. 4, 4a. stiklinė salė.

Posėdžio pirmininkas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Andrius Jučas.

Posėdžio sekretorė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja Rasa Abramavičiūtė.

Dalyvavo komisijos nariai: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas Daivaras Radzevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Dirsienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Vytas Jazepčikas.

Dalyvavo kiti Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Lisauskas, Alytaus miesto savivaldybės mero patarėjas Aurelijus Jaruševičius.

 

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl Investuotojų atrankos ir Alytaus pramonės parko žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu tvarkos aprašo ir investicijų sutarties projektų.

2.      Dėl UAB „RECYCLING tec&sol“ prašymo išnuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke.

3.      Dėl smulkaus ir vidutinio verslo išlaidų kompensavimo.

1. SVARSTYTA. Dėl Investuotojų atrankos ir Alytaus pramonės parko žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu tvarkos aprašo ir investicijų sutarties projektų.

Aurelijus Jaruševičius pristatė Investuotojų atrankos ir Alytaus pramonės parko žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu tvarkos aprašo (toliau – Pramonės parko tvarkos aprašas) ir investicijų sutarties projektus. Pramonės parko tvarkos apraše numatyti 5 kriterijai, tokie kaip investicijų dydis, darbo vietų skaičius, prioritetinis sektorius, tiesioginės užsienio investicijos, vidutinis darbo užmokestis. Jei investuotojas pateikęs prašymą išnuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke atitiktų 3 ar daugiau kriterijus, tuomet prašymas nebūtų svarstomas Ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje, o iš karto rengiamas tarybos sprendimo projektas ir teikiamas tarybos komitetams svarstyti. Jei investuotojas atitiktų mažiau nei 3 kriterijus, tuomet jo prašymas pirmiausia būtų svarstomas  Ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Andrius Jučas pasiūlė, kad Pramonės parko tvarkos apraše galėtų būti numatyti papildomi kriterijai, tokie kaip laikas, per kurį investuotojas pradeda vykdyti veiklą sklype, tiems atvejams jei reiktų spręsti dėl kelių panašių investuotojų, kurie pageidauja išsinuomoti tą patį sklypą, prašymų.

Aurelijus Jaruševičius atkreipė dėmesį, kad turėtų būti aiškiai apibrėžtos galimos ir prioritetinės veiklos. Kaip vieną iš veiklų išskyrė nekilnojamojo turto vystymo sritį ir pažymėjo, kad reikalingos diskusijos, ar tokia veikla yra tinkama. Raimonda Dirsienė pasiūlė, kad nustatant veiklas turėtų būti atsižvelgiama į Alytaus regiono plėtros tarybos patvirtintas Alytaus regiono specializacijos kryptis.

Raimonda Dirsienė nurodė, kad Pramonės parko tvarkos apraše turėtų būti  nurodyta, kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo parengtas aprašas.

Komisija priėmė sprendimą pagal pateiktas pastabas pakoreguotus Pramonės parko tvarkos aprašo ir investicijų sutarties projektus teikti tarybos komitetams.

1. NUTARTA. Pramonės parko tvarkos aprašo ir investicijų sutarties projektus teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetams. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

2. SVARSTYTA. Dėl prašymo išnuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke.

Rasa Abramavičiūtė priminė, kad 2019-08-22 vykusiame komisijos posėdyje buvo atidėtas klausimas dėl UAB „RECYCLING tec&sol“ prašymo išnuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke. UAB „RECYCLING tec&sol“ atstovai buvo susitikę su savivaldybės vadovais ir tarybos nariu Andriumi Juču pristatyti savo planus ir aptarti galimybes išsinuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke. Andrius Jučas komisijai pristatė susitikimo metu aptartus klausimus. Komisija pritarė, kad investuotojui būtų išnuomoti žemės sklypai Alytaus pramonės parke: Fortų g. 18 (2,7404 ha), Artojų g. 10B (0,2731 ha), Putinų 31B (0,8986 ha), Fortų g. 16 (0,6829 ha) ir šalia suformuotas žemės sklypas, priskiriant jį Alytaus pramonės parkui. Andrius Jučas pasiūlė, kad investicijų sutartyje turėtų būti numatyta, kad sutartis automatiškai nutrūksta jei poveikio aplinkai vertinimo išvados būtų neigiamos ir investuotojas negalėtų vykdyti numatytos ūkinės veiklos. Komisijos nariai pritarė pasiūlymui.

2. NUTARTA.

2.1. Komisija pritarė, kad UAB „RECYCLING tec&sol“ būtų išnuomoti žemės sklypai Alytaus pramonės parke: Fortų g. 18 (2,7404 ha), Artojų g. 10B (0,2731 ha), Putinų 31B (0,8986 ha), Fortų g. 16 (0,6829 ha) ir šalia suformuotas žemės sklypas, priskiriant jį Alytaus pramonės parkui. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

2.2. Komisija siūlo, kad investicijų sutartyje su UAB „RECYCLING tec&sol“ turėtų būti numatyta, kad sutartis automatiškai nutrūksta jei poveikio aplinkai vertinimo išvados būtų neigiamos ir investuotojas negalėtų vykdyti numatytos ūkinės veiklos. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

3. SVARSTYTA. Dėl smulkaus ir vidutinio verslo išlaidų kompensavimo.

Komisija vertino 7 prašymus skristi lėšų  iš Ekonominės plėtros programos: MB „Žemelda“, VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro, Algio Jurkonio, UAB „Ekologistika“, UAB „Ruberta“, UAB „Inoprojektai“, MB „Skaitvera“. Apibendrinimas pateiktas lentelėje (pridedama).

Andrius Jučas informavo, kad nusišalina nuo VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro prašymo vertinimo.

Atsižvelgdama į tai, kad nekilnojamojo turto nuomos sutartis sudaryta su įmonės akcininku, komisija priėmė sprendimą UAB „Inoprojektai“ prašymą atmesti ir nekompensuoti patirtų išlaidų.

3. NUTARTA.

3.1. Kompensuoti MB „Žemelda“ paraiškos finansavimui gauti parengimo išlaidas – 1 000 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

3.2. Kompensuoti Algiui Jurkoniui nekilnojamojo turto nuomos išlaidas – 165,75 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

3.3. Kompensuoti UAB „Ekologistika“ paraiškos finansavimui gauti parengimo išlaidas – 1 000 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

3.4. Kompensuoti UAB „Ruberta“ paraiškos finansavimui gauti parengimo išlaidas – 1 000 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

3.5. Kompensuoti MB „Skaitvera“ įmonės steigimo išlaidas – 317,83 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

3.6. Kompensuoti VšĮ Alytaus verslo konsultaciniam centrui paskolos palūkanų išlaidas – 1 007,44 Eur. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (4 balsai).

3.7. UAB „Inoprojektai“ prašymą atmesti ir nekompensuoti patirtų nekilnojamojo turto nuomos išlaidų. Komisijos nariai pritarė vienbalsiai (5 balsai).

 

Posėdžio pirmininkas                                                    Andrius Jučas                                                                                             

 

Posėdžio sekretorė                                                        Rasa Abramavičiūtė                                                                                               

Dokumento priedai:
KPPt-392 - ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
Į pradžią