Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-818 2019-10-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO

 

2019 m. spalio 8 d. Nr.  DV-818

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 dalimi, vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. T‑42 „Dėl Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, ir atsižvelgdamas į Viešosios įstaigos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatų, patvirtintų visuotinio dalininkų 2019 m. balandžio 3 d. susirinkimo nutarimu Nr. d-2 , kuriems pritarta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-96 „Dėl pritarimo naujos redakcijos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatams ir įgaliojimo“, 44 punktu,

įgalioju Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Vytuolį Valūną 2019 m. spalio 8 d. atstovauti Alytaus miesto savivaldybei viešosios įstaigos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos visuotiniame dalininkų susirinkime ir balsuoti darbotvarkėje numatytu klausimu – dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorei Loretai Šernienei dirbti projekte „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats!“ iki 2019 m. gruodžio 11 d. ne daugiau kaip 2 val. per savaitę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią