Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-813 2019-10-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2019 METAMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2019 METAMS

 

2019 m. spalio 3 d. Nr.  DV-813

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

s k i r i u  VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ papildomai 7 000 eurų iš 28 programos (miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir aplinkos kokybės gerinimas) 28.01.01.02 priemonės (tvarkyti viešąsias teritorijas)  2019 metų įmonės veiklai finansuoti.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią