Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-385 2019-10-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

SAUGAUS EISMO KOMISIJA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-10-01     Nr. KPPt-385

Alytus

 

Posėdis vyko 2019-09-20 nuo 10 val. iki 12 val.

Posėdžio pirmininkas – Rolandas Juonys, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Pirmininko pavaduotoja – Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorius – Arvydas Kavaliauskas, Miesto ūkio skyriaus vyr. specialistas.

Dalyvauja: nariai: Raimundas Gelžinis Alytaus Adolfo Ramanausko –Vanago gimnazijos automobilizmo mokytojas, Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, Jonas Muzikevičius, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, Mindaugas Matažinskas, Architektūros urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjas, savivaldybės vyr. architektas, Algis Ulčickas, Miesto ūkio skyriaus vyr. specialistas,

DARBOTVARKĖ. Pareiškėjų prašymų nagrinėjimas.

1.   SVARSTYTA. Išvažiavimo iš PC „Lidl“ teritorijos eismo organizavimo schemos svarstymas. PC „Lidl“ projektuotojas pateikė projektinį pasiūlymą. Komisijos nariai apsvarstė pateiktą variantą ir atkreipė dėmesį, kad kartu turi būti pertvarkomas ir eismo organizavimas žiede, todėl kartu turi būti parengtas ir žiedinės sankryžos pertvarkymo projektas. 

NUTARTA. Pritarti eismo organizavimo schemos iš PC „Lidl“ pasiūlymui. Siūlyti PC „Lidl“ teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektą, taip pat turi būti suprojektuotas ir žiedinės sankryžos pertvarkymas, dėl projekto rengimo ir projektavimo sąlygų gavimo kreiptis į savivaldybės administraciją.

2. SVARSTYTA. Pakartotinai (duomenys neskelbtini) prašymas leisti įsirengti įvažiavimo kelią į Likiškėlių g. 31 sklypą iš Sudvajų gatvės. Į sklypą jau yra gautas leidimas įvažiuoti iš Likiškėlių gatvės ir išvažiuoti į ją dešiniu posūkiu.

NUTARTA. Eismo saugumo požiūriu kelias nurodytoje vietoje gali būti įrengtas, tačiau Sudvajų gatvės rekonstravimo projektas jau parengtas, o pateiktas brėžinys yra preliminarus, einantis per kelis sklypus, todėl antras įvažiavimas/išvažiavimas į/iš Sudvajų gatvę gali būti projektuojamas, tačiau projekto sprendiniai turės būti suderinti su jau parengtu Sudvajų gatvės projektu, konkreti įvažiavimo kelio vieta ir eismo organizavimo schema jame bus derinama atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.  Projektas turi būti parengtas teisės aktų nustatyta tvarka, dėl projekto rengimo ir projektavimo sąlygų gavimo kreiptis į savivaldybės administraciją.

3. SVARSTYTA. VšĮ Socialinių paslaugų centro prašymas leisti pastatyti informacinį kelio ženklą Nr. 607 Žuvinto gatvėje ties įvažiavimo keliu į socialinių paslaugų centrą, kad centro lankytojai lengviau surastų centrą.

NUTARTA. Leisti Žuvinto gatvėje ties įvažiavimo keliu į Socialinių paslaugų centrą pastatyti informacinius kelio ženklus, nurodančius kryptį į centrą.

4. SVARSTYTA. Varėnos g. 33 namo gyventojo ir mano pirmininko prašymas leisti pažymėti geltonas zigzagines linijas Varėnos gatvėje ties įvažiavimo keliu į Varėnos g. 33 namo kiemą, nes pastatyti gatvėje automobiliai užstoja gatvę, todėl sunku išvažiuoti į gatvę.

NUTARTA. Prašymo nagrinėjimą atidėti išvažiuojamajam posėdžiui.

5. SVARSTYTA. Medelyno gatvės gyventojo prašymas leisti įrengti greičio mažinimo kalnelį Medelyno gatvėje, nes vairuotojai viršija saugų greitį keldami grėsmę pėstiesiems.

            NUTARTA. Nepritarti prašymui. Neleisti įrengti kalnelio Medelyno gatvėje, nes kalneliai didina triukšmą ir oro užterštumą, be to prie kalnelio staigiai stabdoma, o pervažiavus jį staigiai didinamas greitis, kas dar labiau didina triukšmą ir gyventojų nepasitenkinimą. Medelyno gatvėje įrengti kelio ženklus Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ ir Nr.553 „Gyvenamosios zonos pabaiga“, taip pat įpareigoti Viešosios tvarkos ir Miesto ūkio skyriaus atsakingus darbuotojus patikrinti, ar garažuose vykdoma veikla yra teisėta, ar verslininkai savo veikla neblogina gyvenamosios aplinkos sąlygų.

6. SVARSTYTA. Miesto gyventojos prašymas atnaujinti panaikintą perėją Naujojoje gatvėje prie autobusų stoties. Komisijos nariai priminė situaciją, kad perėja panaikinta išnagrinėjus eismo situaciją šioje sankryžoje. Sankryža yra sudėtinga, 6 eismo juostų, todėl papildoma perėja pailgina šviesoforų ciklo laiką ir didina kamščius.

NUTARTA. Nepritarti prašymui, neatnaujinti perėjos.

           7. SVARSTYTA. Miesto gyventojo prašymas pažymėti pėsčiųjų perėją per Kalniškės g. ties 11-13 namais.

         NUTARTA. Nepritarti pasiūlymui įrengti perėją per Kalniškės gatvę ties 11-13 namais, nes vadovaujantis Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklių nuostatomis, pėsčiųjų perėjos įrengiamos sankryžose ir ne sankryžose tose vietose, kur natūraliai susidaro koncentruoti skersiniai pėsčiųjų eismo srautai, arba veikia kiti veiksniai, pavyzdžiui prekybos, mokymo, pramogų, ar paslaugų centrai, kurie lemia būtinybę pereiti gatvę.  

            8. SVARSTYTA. Algio Ulčicko priminimas, kad nuo 2019-11-01 įsigalioja naujos redakcijos Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, kuriose nustatyta, kad panaikinamos papildomos šviesoforų žalios rodyklės, ir pasiūlymas leisti rekonstruoti Pulko ir Jotvingių gatvių sankryžoje esantį šviesoforą, atsižvelgiant į naujos redakcijos Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių reikalavimus.

            NUTARTA. Informuoti visuomenę apie žalių šviesoforų rodyklių nuėmimą, užsakant reklamą reklaminiame stende, pastatytame šalia Jotvingių ir Tvirtovės gatvių sankryžoje. Leisti rekonstruoti Pulko ir Jotvingių gatvių sankryžoje esantį šviesoforą, atsižvelgiant į naujos redakcijos Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių reikalavimus, taip pat palaipsniui demontuoti žalias papildomas lenteles nuo miesto šviesoforų.

            9. SVARSTYTA. Miesto gyventojo el. paštu gautas pasiūlymas Punsko, Statybininkų ir Jūratės gatvių sankryžoje pakeisti ženklinimą eismo juostose Punsko gatvėje. Šiuo metu Punsko gatvėje iš abiejų eismo juostų leidžiama važiuoti tiesiai, dėl to susidaro avarinės situacijos, nes per trumpa greitėjimo juosta. Siūloma iš pirmos eismo juostos leisti važiuoti tiesiai ir į dešinę, o iš antros tik į kairę.   

NUTARTA. Pritarti pasiūlymui. Pakeisti kelio ženklus nurodančius eismo kryptis juostose Punsko ir Statybininkų gatvėje prieš sankryžą. gatvėje sankryžoje taip, kad iš kairės eismo juostos galima būtų galima sukti tik į kairę, o iš dešinės tiesiai ir į dešinę.

10. SVARSTYTA. Miesto gyventojo paklausimas dėl užtverto įvažiavimo kelio nuo Kauno gatvės į Saulėnų gatvę. Palmira Raškauskienė informavo komisijos narius, kad jau yra perkamas Saulėnų gatvės rekonstrukcijos projektas ir planuojama joje įrengti asfalto dangą.

NUTARTA. Įvažiavimo kelias nuo Kauno gatvės į Saulėnų gatvę užtvertas gavus Saugaus eismo komisijos leidimą, kuris priimtas Saulėnų gatvės gyventojų daugumos prašymu, nes Saulėnų gatve vyko intensyvus transporto priemonių eismas, gyventojai kentėjo nuo dulkių triukšmo ir automobilių keliamos taršos. Klausimas bus nagrinėjamas pakartotinai tuo atveju, jei dėl užtvėrimo panaikinimo kreipsis gatvės gyventojų dauguma. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės administracija planuoja pirkti Saulėnų gatvės rekonstravimo projektą, komisija siūlo atlikti pakartotiną gyventojų apklausą, ar rekonstravus gatvę palikti užtvėrimą, ar panaikinti.

11. SVARSTYTA. DNSB „Likiškėlių g. 76“ pirmininkės prašymas leisti automobilių stovėjimo aikštelėje prie Likiškėlių g. 76 namo pastatyti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildomomis lentelėmis Nr. 846 „Neįgalieji“ ir Nr. 811 „Galiojimo zona į abi puses 6 m“, nes name gyvena du sunkūs ligoniai, kuriuos reikia nuolat vežioti į medicinos įstaigas.

            NUTARTA. Pritarti prašymui, leisti automobilių stovėjimo aikštelėje prie Likiškėlių g. 76 namo pastatyti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildomomis lentelėmis Nr. 846 „Neįgalieji“ ir Nr. 811 „Galiojimo zona į abi puses 6 m“.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Rolandas Juonys

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Arvydas Kavaliauskas

Į pradžią