Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-292 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ

 

2019-09-25 Nr.  T-292

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 6.218 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-11(57.5) 6.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2019-07-10 raštą Nr. SD-5839 (57.4) „Dėl investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nutraukti prieš terminą nuo 2019 m. spalio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ 2017-02-01 investicijų sutartį Nr. SRN-11(57.5) įmonei neįvykdžius sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią