Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-804 2019-10-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-06 ĮSAKYMO NR. DV-1233 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-06 ĮSAKYMO NR. DV-1233 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 1 d. Nr.  DV-804

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžio 2019-06 18 protokolo Nr. TŠ-13 išrašą,

p a k e i č i u  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-06 įsakymo Nr. DV-1233 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų atrankos komisijų sudarymo“ 1.5 punktu sudarytos Kūno kultūros ir sporto projektų atrankos komisijos sudėtį – vietoje Nerijaus Cesiulio, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto deleguoto nario, įrašau Valdą Račkauską, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią