Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-384 2019-10-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. spalio 1 d. Nr. KPPt-384

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo  24 d. 15.00-17.30 val.

Posėdžio sekretorė – Dalia Kavolynienė

Posėdžio pirmininkas – Povilas Labukas

Dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos (toliau-JRT) nariai: Skaistė Ulčickaitė, Edmundas Čečėta, Rimvyda Ališauskienė, Agnė Grigaliūnaitė, Kristina Builovaitė, Žydrūnė Česonytė, Klėja Merčaitytė, Greta Radzevičiūtė, Milda Sakavičiūtė.

Kviestiniai svečiai – Jolanta Griškonienė (Užimtumo tarnybos karjeros konsultantė)

Darbotvarkė:

1.      Dėl regioninio karjeros centro „Karjeras“ pristatymo.

2.      Dėl JRT narių delegavimo į Premijuojamo 14-29 metų jaunimo atrankos konkurso komisiją.

3.      Dėl JRT narių supažindinimo su 2019 metais įgyvendinamais jaunimo projektais ir iniciatyvomis.

4.      Dėl patalpų Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau - AVJOSAS) ir miesto mokinių tarybos (toliau - MMT) nariams.

5.      Dėl apklausos jaunimo situacijai išsiaiškinti.

 

                      1. SVARSTYTA. Su regioninio karjeros centro „Karjeras“ atsiradimo istorija, veikla JRT narius supažindino J. Griškonienė – šio centro darbuotoja. Jos teigimu „Karjero“ veikimo modelis yra panašus kaip jaunimo darbo centro. „Karjeras“ atidarytas ir veiklą pradėjo 2019 m. balandžio 12 d. JRT nariai buvo supažindinti su „Karjero“ rodikliais ir per 5 mėnesius pasiektais rezultatais: apie 100 jaunų žmonių gavo individualias konsultacijas, 4 iš jų jaunuoliai buvo nukreipti psichologo konsultacijai, 30 proc. jaunuolių atliko profesinio orientavimo testus. Nuo atidarymo pradžios įvyko 7 renginiai, pasirašyta 12 susitarimų su įmonėmis. P. Labukas siūlo bendradarbiauti su mažesnėmis įmonėmis. E. Čečėta  informavo, kad prieš dešimtmetį veikė Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, kurios veikla buvo panaši į „Karjero“.

NUTARTA. Susipažinta su regioninio karjeros centro „Karjeras“ veikla, apžiūrėtos patalpos.

2. SVARSTYTA. Dėl JRT narių delegavimo į Premijuojamo 14-29 metų jaunimo atrankos konkurso komisiją. D. Kavolynienė informavo, kad Premijuojamo 14-29 metų jaunimo komisija paskutinį kartą buvo patvirtinta 2018-10-25 tarybos sprendimu Nr. T-319.  2019 metais bus tvirtinama nauja šios komisijos sudėtis. JRT narės Ž. Česonytė ir K. Builovaitė išreiškė norą dirbti šioje komisijoje. L. Stravinskas buvo pasiūlytas JRT narių, jam nesant posėdyje, susisiekta telefonu. L. Stravinskas telefonu patvirtino, kad sutinka dirbti Premijuojamo 14-29 metų jaunimo komisijoje.

NUTARTA. Į Premijuojamo 14-29 metų jaunimo atrankos konkurso komisiją deleguojami Ž. Česonytė, K. Builovaitė ir L. Stravinskas.

3. SVARSTYTA. Dėl JRT narių supažindinimo su 2019 metais įgyvendinamais jaunimo projektais ir iniciatyvomis. D. Kavolynienė skaidrių pagalba JRT nariams pristatė 2019 m. įgyvendinamus jaunimo projektus ir iniciatyvas. Supažindino su iniciatyvomis, kurios vyks rugsėjo – spalio mėnesiais.

NUTARTA. Išklausytas pristatymas, atsakyta į klausimus.

4. SVARSTYTA. Dėl patalpų AVJOSAS ir MMT nariams. K. Merčaitytė supažindino su MMT esama situacija patalpų klausimu. MMT suteiktos patalpos Alytaus kolegijoje, tačiau jos mažos, jose telpa nedaug mokinių. AVJOSAS patalpos suteiktos Likiškėlių mokykloje, tačiau jos irgi mažos. AVJOSAS vienija 15 jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų, kuriose yra po kelias dešimtis narių. Šioms Alytaus mieste aktyvius jaunuolius vienijančioms organizacijoms reikalingos didesnės patalpos (erdvės), patogioje Alytaus miesto vietoje (geriausia miesto centre). Labai svarbu, kad patalpomis jie galėtų naudotis ne tik dieną, bet ir vakarais. Savrbu, kad patalpose būtų galima laikyti organizacijų dokumentus.  R. Ališauskienė pasiūlė pasidomėti ar Alytaus Dailės mokykloje neatsirastų tinkamų patalpų. K. Builovaitė mano, kad galbūt tokias patalpas galėtų suteikti Alytaus kolegija.

NUTARTA. Ieškoti tinkamų patalpų AVJOSAS ir MMT.

5. SVARSTYTA. Dėl apklausos jaunimo situacijai išsiaiškinti. D. Kavolynienė informavo, kad 2019 m. IV ketvirtį bus atliekama jaunimo apklausa dėl esamos situacijos ir jų poreikių išsiaiškinimo. Todėl JRT narių prašoma prisidėti prie apklausos kūrimo.

NUTARTA. Pasiūlymui pritarta.

   

                     

Posėdžio pirmininkas                                                                                      Povilas Labukas

Posėdžio sekretorė                                                                                           Dalia Kavolynienė

Į pradžią