Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-792 2019-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO R. PETUŠKAITEI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO R. PETUŠKAITEI

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr.  DV-792

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 dalimi ir 2.142 straipsnio 1 dalimi,

į g a l i o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Ramunę Petuškaitę pasirašyti elektroniniu parašu su Pasitikėjimo kabineto Alytuje projektu susijusius dokumentus (paraišką, mokėjimo prašymus, mokėjimo prašymų teikimo grafikus ir kt.) iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (DMS) projekto įgyvendinimo ir poprojektiniu laikotarpiais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią