Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-302 2019-09-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS  DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr.  T-302

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2019–2020 m. m. skaičių sąrašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo 25 d.

sprendimu Nr. T-302_____________

                                                                                         

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ

SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Pailgintos dienos grupių skaičius

1.

„Drevinuko“  mokykla-darželis

5

2.

„Vilties“  mokykla-darželis

6

3.

Senamiesčio pradinė mokykla

4

4.

„Sakalėlio“ pradinė  mokykla

7

5.

Dzūkijos mokykla

11

6.

Piliakalnio progimnazija

2

7.

Dainavos progimnazija

3

8.

Šaltinių progimnazija

5

9.

Vidzgirio progimnazija

2

10.

„Volungės“ progimnazija

3

11.

Panemunės progimnazija

5

12.

Likiškėlių progimnazija

3

13.

Šv. Benedikto gimnazija

3

___________

 

 

                                          

 

Į pradžią