Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-372 2019-09-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr.  KPPt-372

Alytus

 

 

Posėdis įvyko 2019-09-16 val.

Posėdžio pirmininkas – Jonas Muzikevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja, Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

Loreta Cibulskienė, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė pritarė renginio organizavimui el. paštu.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      1. Dėl VO Alytaus sportinių šunų klubas „Cerberis“ prašymo.

 

                      1. SVARSTYTA. VO Alytaus sportinių šunų klubas „Cerberis“ prašymas organizuoti renginį Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti 2019-10-06 12–15 val. Alytaus dailės mokyklos kiemelyje. Komisija paprašė patikslinti vietą, kuriame kiemelyje vyks renginys ir nurodė suderinti su įstaigų direktoriais dėl renginio. Organizatoriai patikslino renginio vietą Alytaus dailės mokyklos prieigose ir atsiuntė suderinimą su Alytaus dailės mokyklos direktoriumi.      

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį.   

                       

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Jonas Muzikevičius

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

 

Į pradžią