Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-316 2019-09-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS

                                                                                                                              Projektas

2019-09-11 Nr. TŽ-316

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimu Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu, atsižvelgdama į Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo konsultacinės darbo grupės 2019-07-09 posėdžio protokolą Nr. KPPt-265, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti daugiausiai Alytaus miesto gyventojų balsų gavusiems Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams:

1. mažos apimties projektui – Bronzinės voverės su riešutu skulptūrai;

2. didelės apimties projektui – „Alytus-Myliu“ miesto vartams.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-11

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto gyventojai 2019 metais pateikė 14 bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų. Įvertinus pateiktus projektus, tinkamais pripažinti 10, iš jų 5 mažos apimties projektai ir 5 didelės apimties projektai. Alytaus miesto gyventojai daugiau nei 2 mėnesius galėjo balsuoti už jiems patinkančius projektus. Iš viso už projektus balsavo 1 319 žmonių, tačiau 313 biuletenių užpildyti netinkamai. Atrinkus tinkamus balsus, nustatyta, kad iš viso pateikti 1 006 teisingai užpildyti biuleteniai, internetu gauti 926 balsai, o popieriniu variantu balsavo 80 gyventojų.

Mažos apimties projektų kategorijoje balsai pasiskirstė taip: Grilio zona Jaunimo parke – 480 balsų, Bronzinės voverės su riešutu skulptūra – 315 balsų, Aktyvus laisvalaikis šeimai – 291 balsas, Romo Kalantos skvero įrengimas ir šalia esančios teritorijos sutvarkymas – 221 balsas, Paminklinė lenta gydytojui Benjaminui Petrovui Lelijų g. 44 – 55 balsai.

Didelės apimties projektų kategorijoje balsai pasiskirstė taip: „Alytus-Myliu“ miesto vartai – 501 balsas, Lauko laipiojimo sienelė – 294 balsai, Gluosnių gatvės išasfaltavimas – 271 balsas, Sporto gatvės praplėtimas – saugus kelias į mokyklą – 210 balsų, „Bendraujame judame, svajojame, siekiame“ – 150 balsų.

Vadovaujantis Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimu Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu, daugiausiai gyventojų balsų gavusius projektus turi patvirtinti taryba. Dviems daugiausia balsų gavusiems projektams jau pritarta, liko du, kuriems dar nepritarta: Bronzinės voverės su riešutu skulptūra, jos preliminari vertė iki 3 tūkst. eurų, numatoma pastatymo vieta – Senamiesčio skveras; ketveri „Alytus-Myliu“ miesto vartai, preliminari darbų vertė su techniniu projektu iki 150 tūkst. eurų.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mindaugas  Vaikšnoras

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 182, +370 686 12741, el. p. mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt

 

Sprendimo projekto alternatyva:

DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS

Į pradžią