Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-78 2019-09-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. rugsėjo 9 d. Nr. KPPn-78

Alytus

                     

Posėdis įvyko 2019-09-04.

Posėdžio pradžia 15.00 val., pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilija Ramanauskienė, komisijos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Jūratė Grinienė, atliekanti atsakingosios komisijos sekretorės pareigas.

Dalyvavo: komisijos nariai Laima Vincė Kirkliauskienė, Aušra Kišonienė, Sigitas Leonavičius, Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Povilas Labukas,  Gitana Pranckienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Henrikas Šivokas Valerijus Vencius, Rimantė Adomaitienė (nedalyvavo komisijos nariai Česlovas Daugėla, Danutė Remeikienė), kvorumas yra.

Taip pat dalyvavo tarybos narys Valius Micevičius.

Komijos pirmininkė pasiteiravo, ar yra pastabų arba pasiūlymų dėl darbotvarkės, ir pasiūlė dėl jos balsuoti.

Pritarta bendru sutarimu. 

Darbotvarkė. Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-08-22 rašto Nr. S-3029 (1.5) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių elgesio vertinimo“.

SVARSTYTA. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-08-22 raštas Nr. S-3029 (1.5) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių elgesio vertinimo“.

Komisijos pirmininkė V. Ramanauskienė dar kartą pagarsino rašto turinį – VTEK nesutinka su Etikos komisijos 2019-07-24 posėdyje priimtais sprendimais bei jų motyvais dėl tarybos narių P. Labuko, L.V. Kirkliauskienės, G. Andriuškevičiaus, V. Micevičiaus ir S. Bitino elgesio vertinimo ir prašo priimti bei pateikti pakartotinius sprendimus.

(G. Minsevičiūtė-Balynienė išėjo iš komisijos posėdžio).  

Komisijos pirmininkė V. Ramanauskienė suteikė žodį P. Labukui.

P. Labukas paaiškino, kad neturi daugiau ką pridurti prie to, ką išdėstė raštu savo paaiškinime, pateiktame 2019-07-24 posėdyje. Jis pripažįsta nusižengimą, gailisi.

P. Labukas nusišalina nuo tolesnio klausimo svarstymo ir išeina iš posėdžio.

S. Leonavičius pasiteiravo, kokios pasekmės kyla iš komisijos sprendimo.

G. Pranckienė paaiškino, kad formaliai po metų įrašas netenka galios, bet moraliai pažeidimas lieka biografijoje. Bet faktas yra toks, kad minėti politikai laiku nepateikė deklaracijų ir pažeidė įstatymo nuostatas.

Pirmininkė suteikė žodį L.V. Kirkliauskienei.

L.V. Kirkliauskienė paaiškino, kad naujų motyvų ji taip pat neturi, gegužės 24 d. teikdama deklaraciją padarė klaidą ir pateikė dvi turto deklaracijas, o interesų deklaracijos nepateikė.  Po išrinkimo tarybos nare buvo išvykusi atostogų, dėl to ir nepateikė deklaracijos laiku.           L.V. Kirkliauskienė pareiškė nuo tolesnio klausimo svarstymo nusišalinanti ir išėjo iš patalpos.

V. Ramanauskienė suteikė žodį V. Micevičiui.

V. Micevičius paaiškino, kad praėjusiame komisijos posėdyje nedalyvavo dėl ligos. Jis pripažino, kad deklaracijos nepateikęs laiku jis pažeidė įstatymo nuostatas, dėl to apgailestavo. Pateisinančių dokumentų pateikti jis negali. Jo nuomone, Tarybos ir mero sekretoriatas turėtų įspėti tarybos narius apie terminus.   

Komisijos nariai diskutavo dėl sprendimų, taip pat diskutavo, ar turėtų vertinti buvusio tarybos nario S. Bitino, kuris 2019 m. rugpjūčio mėnesį atsisakė tarybos nario mandato, elgesį.

Pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl kiekvieno atskirai.

Balsavimas dėl to, ar P. Labukas pažeidė  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies  nuostatas.

Už tai, kad pažeidė – 9 (Vilija Ramanauskienė, Aušra Kišonienė, Sigitas Leonavičius, Gitana Pranckienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Henrikas Šivokas, Valerijus Vencius, Rimantė Adomaitienė).

Už tai, kad nepažeidė – 0.

NUSPRĘSTA.  Pripažinti, kad savivaldybės tarybos narys Povilas Labukas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje  įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Balsavimas dėl to, ar L.V. Kirkliauskienė pažeidė  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies  nuostatas.

Už tai, kad pažeidė – 9 (Vilija Ramanauskienė, Aušra Kišonienė, Sigitas Leonavičius, Gitana Pranckienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Henrikas Šivokas, Valerijus Vencius, Rimantė Adomaitienė).

Už tai, kad nepažeidė – 0.

NUSPRĘSTA.  Pripažinti, kad savivaldybės tarybos narė Laima Vincė Kirkliauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje  įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Balsavimas dėl to, ar G. Andriuškevičius pažeidė  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies  nuostatas.

Už tai, kad pažeidė – 9 (Vilija Ramanauskienė, Aušra Kišonienė, Sigitas Leonavičius, Gitana Pranckienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Henrikas Šivokas, Valerijus Vencius, Rimantė Adomaitienė).

Už tai, kad nepažeidė – 0.

NUSPRĘSTA.  Pripažinti, kad savivaldybės tarybos narys Gintautas Andriuškevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje  įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Balsavimas dėl to, ar V. Micevičius pažeidė  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies  nuostatas.

Už tai, kad pažeidė – 9 (Vilija Ramanauskienė, Aušra Kišonienė, Sigitas Leonavičius, Gitana Pranckienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Henrikas Šivokas, Valerijus Vencius, Rimantė Adomaitienė).

Už tai, kad nepažeidė – 0.

NUSPRĘSTA.  Pripažinti, kad savivaldybės tarybos narys Valius Micevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje  įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Balsavimas dėl to, ar S. Bitinas pažeidė  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies  nuostatas.

Už tai, kad pažeidė – 9 (Vilija Ramanauskienė, Aušra Kišonienė, Sigitas Leonavičius, Gitana Pranckienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Henrikas Šivokas, Valerijus Vencius, Rimantė Adomaitienė).

Už tai, kad nepažeidė – 0.

NUSPRĘSTA.  Pripažinti, kad savivaldybės tarybos narys Saulius Bitinas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje  įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                            Vilija Ramanasukienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Jūratė Grinienė

 

 

Į pradžią