Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-347 2019-09-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS KOORDINAVIMO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. KPPt-347

Alytus

Posėdis įvyko 2019-09-03   15  val.

Posėdžio pirmininkė – Gintarė Markevičienė, Alytaus kraštotyros muziejaus dailininkė.

Posėdžio sekretorė – Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

 

Dalyvauja: Margarita Janušonienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vyriausioji valstybinė inspektorė, Audronė Lampickienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė, Aušra Plytnikaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.

 

                      DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl posėdžio pirmininko paskyrimo.

2.      Dėl Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado pasiūlymų sąrašo teikimo.

                     

1.      SVARSTYTA. Posėdžio pirmininko paskyrimas.

                      V. Anušauskienė informavo, kad AMS etninės kultūros koordinavimo taryba nėra išsirinkusi asmens, kuris nuolat pirmininkautų visiems posėdžiams, todėl pirmininką reikia paskirti kiekvieno posėdžio metu. A. Plytnikaitė pasiūlė šiam posėdžiui pirmininkauti Gintarę Markevičienę. Siūlymui pritarta vienbalsiai.

NUTARTA. Posėdžio pirmininku skirti Gintarę Markevičienę.

 

2.      SVARSTYTA. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado pasiūlymų sąrašo teikimas.

V. Anušauskienė informavo, kad ankstesnių pasitarimų metu diskutuojant apie Alytaus miesto savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado kūrimą buvo nutarta keturių kartų margučių marginimo tradiciją Lampickų šeimoje  siūlyti įtraukti į visos Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro (toliau – LNKC) svetainėje teikiamus duomenis pasiūlymų sąrašai turi būti pateikti iki balandžio 1 d., paraiškos dokumentai konsultuojantis su LNKC specialistais teikiami iki spalio 1 d. 

V. Anušauskienė informavo, kad susisiekė su atsakingais specialistais ir sužinojo, kad paraišką galima teikti ir be pirminio pasiūlymų sąrašo, todėl reikia nuspręsti ar turėsime galimybes skubos tvarka užpildyti ir pateikti paraiškos dokumentus. Visiems komisijos nariams buvo pristatyti paraiškos dokumentai. A. Plytnikaitė teigė, kad verta pabandyti pildyti paraišką, jeigu artėjant terminui matysime, kad paraiška nėra kokybiška, jos teikimą atidėsime iki 2020 m. A. Lampickienė pasiūlė pabandyti užpildyti iki rugsėjo 9 d. Kiti komisijos nariai įsipareigojo padėti A. Lampickienei ir pagal savo galimybes bei kompetenciją užpildyti bent keletą paraiškos skilčių.

NUTARTA. Pildyti paraišką dėl vertybės įtraukimo į Nematerialaus paveldo vertybių sąvadą. Vertybė –  margučių marginimo tradiciją Lampickų šeimoje: ketvirtos kartos tradicija.

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Gintarė Markevičienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Vaida Anušauskienė

Į pradžią