Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-337 2019-09-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO <br> ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS<br> POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO

ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-04  Nr. KPPt-337

Alytus

 

Posėdis vyko 2019-08-20 nuo 13.30 val. iki 14.30 val.

Posėdžio pirmininkas – Rolandas Juonys, savivaldybės administracijos direktorius.

Posėdžio sekretorė – Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja.

Dalyvauja: Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; Bronislavas Geležiūnas, visuomenės atstovas, UAB „Autogika“ vadovas; Diana Klimenkienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“, transporto vadovė; Anatolijus Mechedovas, Smulkiųjų vežėjų asociacijos atstovas, UAB „Vilanta“ savininkas; Gražina Čepukaitienė, UAB „Kautra“ Alytaus filialo vadovė.

Kiti dalyvaujantys asmenys: Henrikas Šivokas, Lietuvos ir Alytaus miesto savivaldybės profsąjungų, politinis ir visuomenės veikėjas, AB „Snaigė“ Profesinės Sąjungos vadovas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl viešojo transporto teikiamų paslaugų, pagrindinių rodiklių aptarimo ir nuostolių mažinimo galimybių svarstymo.

2. Dėl galimo bilietų kainų pakėlimo svarstymo.

 

1.    SVARSTYTA. D. Klimenkienė pateikė 7 mėnesių statistinius duomenis, atkreipė dėmesį į tai, kad 2019-06-03 komisijos posėdžio nutarimu buvo priimtas sprendimas įvesti vasaros grafikus. Birželio mėnesį už pravažiuotus kilometrus suma buvo 990,84 Eur mažesnė, negu gegužės, tačiau, liepos mėnesį, ženkliai sumažėjus keleivių skaičiui (o ypač perkančių mėnesinius bilietus), vežėjui mokėtina suma sudarė 25 016,86 Eur. Pasak D. Klimenkienės išaugusį nuostolį sąlygojo ne tik ženklus kelionių skaičiaus sumažėjimas, bet ir didesnis darbo dienų skaičius lyginant su praėjusiais mėnesiais, nes pvz. birželis turėjo 19 darbo dienų, o liepa – 23 darbo dienas, dėl to pravažiuotų kilometrų skaičius padidėjo 24,7 tūkst. km, nes per vieną darbo dieną vasaros grafiku autobusai pravažiuoja 6 175,10 km. (gegužės mėnesį, kai visi autobusai dirbo pilnu pajėgumu, vienos darbo dienos rida yra 7 683 km).

R. Juonys kreipėsi į komisijos narius su raginimu, kaip įmanoma greičiau ieškoti konstruktyvaus sprendimo esamai situacijai pagerinti. Reikalinga rasti sprendimą, kaip sumažinti nuostolius, kartu nepabloginant teikiamų paslaugų keleiviams. Komisijos nariai diskutavo, kad autobusų reisų sumažinimas gali turėti neigiamą grįžtamąjį ryšį, kai transportas keleiviams tampa nepatogus, kursuoja per retai, neįmanoma parvykti vakarais ir savaitgaliais. Anatolijus Mechedovas atkreipė komisijos narių dėmesį į tai, kad jis išanalizavo savaitgalio kai kurių laikotarpių keleivių srautų duomenis ir gali daryti išvadą, kad vakarais ir ypač savaitgaliais būtina mažinti maršrutus aptarnaujančių transporto priemonių skaičių, nes pvz. nuo 18 val. viešuoju transportu naudojasi tik pavieniai keleiviai, o tuščias važiuojantis autobusas didina paslaugos teikimo nuostolius.

B. Geležiūno nuomone liepos mėnesio rodikliai normalūs ir suprantami, rugsėjo mėnesį, kai baigsis atostogų metas, prasidės intensyvus darbo bei mokslų laikotarpis, keleivių skaičius padidės. B. Geležiūno nuomonei pritarė kiti komisijos nariai. Komisijos pirmininkas R. Juonys atkreipė dėmesį, kad šiuo metu neturime bent vienų metų rodiklių, kad galėtume su kuo palyginti ir prognozuoti keleivių srautus bei pagal tai koreguoti tvarkaraščius, todėl šių mėnesių rodiklius atsakingi darbuotojai privalo išnagrinėti ir iš anksto pradėti rengti vasaros tvarkaraščius, kad verslo įmonės galėtų su jais susipažinti daug ankščiau, taip pat laiku informuoti savo darbuotojus dėl pakeistų tvarkaraščių, o darbuotojai galėtų susiplanuoti savo keliones.  

D. Klimenkienė atkreipė komisijos narių dėmesį, kad įsigaliosiančiuose tvarkaraščiuose pagal galimybes yra išlaikyti laikai, dėl kurių buvo kreipusios verslo įmonės, taip pat atsižvelgta į įstaigų ir mokyklų darbo laiką. Be to D. Klimenkienė informavo, kad tvarkaraščiai buvo patikslinti atsižvelgiant ir į autobusų trasų pravažiavimo laiką ir pakoreguota taip, kad autobusams nereikėtų dirbtinai lėtai važiuoti, kad suformuotos ilgesnės prastovos galuose ir pertraukos ne piko metu, kai yra mažai keleivių.  Taip pat pabrėžė, kad buvo atsižvelgta į A. Mechedovo nuomonę, kad transportas turi būti nukreiptas ten, kur keleivių daugiausiai, kad yra sumažinti tušti reisai vakarais, ypatingai savaitgaliais. Šiuo metu pagal keleivių skaičių Alytaus mieste kursuoja minimalus autobusų skaičius, o ten, kur pravažiuoja vienas ar du autobusai, tvarkaraščiuose yra keliolikos-keliasdešimties minučių tarpai. Keleivių srautai stebimi ir analizuojami, analizių pagrindu keičiamos maršrutų trajektorijos G. Čepukaitienė preliminariai paskaičiavo, kad šiuo metu papildomai jau yra sumažinta rida vien rugsėjo mėnesiui daugiau kaip 10 000 km.

Kitas komisijos narių R. Juonio, A. Jučo, B. Geležiūno, P. Raškauskienės pastebėjimas, kad pasitaiko atvejų, kad keli autobusai kursuoja tuo pačiu metu. Vairuotojams derėtų bent kelių minučių skirtumu atsiskirti, ilgiau pastovėti galutiniuose maršruto punktuose – teigė B. Geležiūnas. P. Raškauskienė atkreipė komisijos narių dėmesį į tai, kad patikrinus kelių autobusų, kursuojančių tuo pat metu pro konkrečią stotelę tvarkaraščius toje stotelėje, nustatyta, kad tarp jų pravažiavimo turėjo būti kelios minutės ir pritaria B. Geležiūno nuomonei, kad atidžiau turėtų dirbti maršrutinio transporto vairuotojai. Be to B. Geležiūnas ir D. Klimenkienė atkreipė dėmesį, kad autobusuose per karščius yra labai tvanku, G. Čepukaitienė įsipareigojo dėl to įspėti vairuotojus.

Taip pat, atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir siekiant bent šiek tiek sumažinti nuostolį per rugpjūčio mėnesį, P. Raškauskienė ir D. Klimenkienė siūlo pakeisti komisijos priimtą sprendimą, kad žiemos laiko tvarkaraščiai įsigaliotų ne 2019-08-26, o  2019-09-01.

NUTARTA:

1. papildomai sumažinti reisų skaičių, poilsio ir šventinių dienų vakarais;

2.    įpareigoti vežėjo atstovą, koordinuoti autobusų maršrutų vairuotojų darbą taip, kad šie laikytųsi tvarkaraščiuose nustatytų laikų, drausminti išvažiavimą iš galinių maršrutų punktų kelių autobusų maršrutų vienu metu;

3.    žiemos laiko tvarkaraščiai turi įsigalioti 2019-09-01.

 

2. SVARSTYTA. Atsižvelgiant į praeito posėdžio nutarimą D. Klimenkienė pateikė kainos modeliavimą, kaip įtakotų nuostolių dydį padidinta vienkartinio bilieto kaina. A. Mechedovas išreiškė nuomonę, kad kainas didinti nėra tikslinga, tačiau kiti komisijos nariai atkreipė dėmesį į tai, kad kainos yra keistos tik 2014-10-31, o paslaugos kokybė yra nepalyginamai aukštesnė. B. Geležiūnas atkreipė dėmesį, kad kainos pakėlimas 10 cnt jau turėtų esminį pokytį nuostolių dydžiui, todėl pasiūlė rengti tarybos projektą dėl kainų padidinimo, nes tokiu atveju būtų galima išlaikyti aukštą paslaugos kokybę ir nedidėtų nuostoliai. Andrius Jučas pasiūlė kelti tik vienkartinio bilieto kainą, tokiu atveju tai paskatintų keleivius įsigyti mėnesinius bilietus ir dažnai važiuojantiems kaina nesikeistų. P. Raškauskienė pasiūlė įvesti dar vieną bilietų rūšį, t. y. kelių dienų bilietą, nes kai kurie darbuotojai dirba slenkančiu grafiku ir mėnesinis bilietas jiems nėra patrauklus. A. Jučas  pasiūlė, kad tokiu atveju trumpalaikio terminuoto bilieto (5 dienų) kaina, įvertinant nemažiau kaip du važiavimus per dieną, nebūtų didesnė už esamo vienkartinio bilieto kainą, o savaitei skirto bilieto kaina būtų tik minimaliai, t. y. 1 Eur, didesnė, taip pat atkreipė dėmesį, kad šių bilietų, perkamų iš vairuotojo, kaina turi būti didesnė, kad būtų skatinamas pildymas el. būdu, mažiau trukdomas vairuotojas, greičiau vyktų keleivių įlaipinimas. R. Juonys pasiūlė nedelsiant parengti gyventojų apklausą dėl viešojo transporto paslaugos teikimo, kainos pakėlimo bei bilietų rūšių.

G. Čepukaitienė informavo komisijos narius, kad keleiviai jau yra gerai susipažinę su el. bilietu, jo teikiamais patogumais, tačiau asmenys turintys teisę važiuoti su 80 proc. nuolat pastebi, kad jie taip pat norėtų naudotis el. bilietu, tačiau jis jiems yra brangesnis, todėl jie perka popierinius bilietus, taip pat šie asmenys nesuinteresuoti įsigyti terminuotus bilietus. Per 3 mėnesius, kai veikia el. bilieto sistema, vienkartinių bilietų pas vairuotoją yra įsigyta 46 381 vnt., el. bilietų – 5124 vnt., papildoma nuolaida per šį laikotarpį sudarė 1855,24 Eur.

 NUTARTA:

1. Parengti rugsėjo mėnesį vyksiančiam tarybos posėdžiui sprendimo projektą dėl vienkartinio popierinio ir vienkartinio el. bilieto kainos pakėlimo, naujų bilietų rūšių (penkių dienų ar/ir savaitinio) bilieto įvedimo bei jų kainų nustatymo. Kartu tarybai teikti svarstyti ir papildomos nuolaidos dėl vienkartinio važiavimo panaikinimą.

2. Iki 2019-09-10 atlikti keleivių apklausą, siekiant išsiaiškinti, kaip bilietų kainų pakėlimas įtakotų keleivių įpročius bei naudojimąsi viešojo transporto paslaugomis, taip pat kokios bilietų rūšys būtų populiariausios.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                          Rolandas Juonys

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Palmira Raškauskienė

 

 

 

Į pradžią